Mistillit mot "hunde-byråden"

Øistein Christoffersen.

Øistein Christoffersen. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Opposisjonen har i dag sendt ut sitt varslede mistillitsforslag mot Øistein Christoffersen.

DEL

"Mistillitsforslag mot byråd Øistein Christoffersen.

Byråd Øistein Christoffersen uttalte 29. oktober 2007 til Åsane Tidende: ”Jeg har stor respekt og forståelse for hver eneste innvandrer som kommer til Norge. Det er ikke noe negativt i at de ønsker å få det bedre. Men vi er motstandere av den norske snillismen, at det blir så politisk korrekt at man blir naiv. Vi må sørge for at de som er her blir integrert på en skikkelig måte. Det inkluderer opplæring i både språk og hvordan vårt samfunn fungerer. Det handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder.”

På bakgrunn av disse uttalelsene fremmes det herved mistillit mot Byråd Øistein Christoffersen.

Byråd Øistein Christoffersen har et av de øverste tillitsvervene i Bergen kommune. Han skal i likhet med resten av byrådet og bystyret forvalte verdier på vegne av fellesskapet. Uttalelsene Øistein Christoffersen har kommet med vitner om at han har et menneskesyn som er utålelig og utilgivelig. Han kan ikke skylde på at media eller politiske motstandere har vridd på uttalelsene hans. Han fikk mange muligheter til å beklage uttalelsene sine fra media 31. oktober. Han valgte i stedet å understreke hva han mente. Dette kom blant annet fram når han til dagbladet.no på spørsmål om han frykter at noen kan reagere på at han sammenligner innvandrere med hunder, svarer: ”Nei, hvis du ser nøye etter, så ser du at jeg også sammenligner dem med barn. Både innvandrere, barn og hunder må lære seg å tilpasse seg samfunnet rundt dem.” Til bt.no ble dette fulgt opp med et forsøk på bagatellisering: ”Alle som har hund forstår hva jeg mener.”

Den opprinnelige hundeuttalelsen ble altså understreket og gjentatt til både skrivende media og i Nrk Hordaland to dager etter de opprinnelig sto på trykk i Åsane Tidende. Det var ikke før byrådsleder Monica Mæland grep inn at beklagelsen for uttalelsene kom.

I pressemeldingen som gikk ut fra byrådet samme dag heter det i en uttalelse fra Øistein Christoffersen: - Jeg beklager sterkt at jeg i et intervju med Åsane Tidende har kommet med uttalelser om innvandringspolitikk som er egnet til å misforstås og som har blitt oppfattet negativt.”

Dette er en beklagelse over at uttalelsene kunne misforstås, ikke en beklagelse som gir en uforbeholden unnskyldning for de verdier som opprinnelig kom til uttrykk i Christoffersens uttalelser.

Vi mener det er uforenlig med byrådsvervet å fronte rasistiske og sterkt diskriminerende synspunkter. Disse uttalelsen viser en åpenbar forrakt for byens befolkning, spesielt overfor de av Bergens innbyggere som har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Byrådens uttalelser levner ikke tvil om hva byråden mener. Til det ble de understreket og presisert for mange ganger før en beklagelse om misforståelser kom.

Vi vil derfor fremme følgende forslag til Bergen bystyre:

Byråd Øistein Christoffersen har ikke bystyrets tillit.

Terje Ohnstad/s/ - Oddny Miljeteig/s/- Hans Carl Tveit/s/
Gruppeleder AP - Gruppeleder SV - Gruppeleder V

Stine Akre/s/ - Kjersti Toppe/s/
Gruppeleder R - Gruppeleder SP

Artikkeltags