Mistillit mot Monica Mæland

Artikkelen er over 6 år gammel

Skoleskandalen i Bergen gjør at en samlet opposisjon vil gi byrådsleder Monica Mæland sparken.

DEL

I dag har samtlige syv opposisjonspartier i bystyret i Bergen samlet seg om å reise mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H).

Det er alle de råtne bergensskolene som er bakgrunnen for mistilliten.

– DÅRLIG INFO OG OPPFØLGING

Opposisjonen mener Mæland og hennes byråd har informert for dårlig om situasjonen i skolene. Dermed har bystyret gjort vedtak på sviktende grunnlag.

I tillegg mener opposisjonen at Mæland & Co har gitt fullstendig blaffen i enstemmige vedtak fra bystyret.

– Dette er en massiv svikt, mener Aps gruppeleder Harald Schjelderup.

– Skole etter skole er ikke blitt fulgt opp, og dermed har vi havnet i dagens situasjon.

BA har sammen med flere andre medier i lengre tid dokumentert forfallet i bergensskolene.

– Denne saken er så alvorlig at det ikke er noen vei utenom mistillit, sier Schjelderup.

Han sier at mistillitsforslaget kommer som en reaksjon på summen av flere enkeltsaker.

Det seneste eksempelet er forrige ukes nyhet om at brakkene ved Nattland skole likevel ikke kan brukes til undervisning.

– IKKE VÅRT ANSVAR

Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder for Sp, påpeker at Mæland og resten av byrådet må sørge for å skaffe seg god nok informasjon om tilstanden ved skolene før de legger frem saker for bystyret.

– Det er ikke opposisjonens ansvar å sørge for at etatsjeffer og ansatte nedover i kommunen gjør jobben sin, sier han.

Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøparti De Grønne, Senterpartiet og Byluftlisten kommer til å legge frem mistillitsforslag i bystyret 22. oktober.

Opposisjonen skal legge fram det skriftlige grunnlaget for mistilliten i neste uke.

Siden byrådet har flertall i bystyret, er det ingenting som tyder på at forslaget blir vedtatt.

– Men bystyreprepresentantene fra flertallspartiene har også fått dårlig informasjon. De også bør i alle fall vurdere mistillit, mener Endre Tvinnereim i Byluftlisten.

– Jeg tror ikke representantene fra Høyre, KrF og Frp har fått noe særlig mer info enn oss andre. Mistilliten er ikke mot våre kolleger i bystyret, men mot byregjeringen, først og fremst leder Mæland, som ikke har greid å snu denne skolesaken, sier han.

TOLVTE GANG

Dette er langt fra første gang opposisjonen vil kaste Mæland eller en av hennes byråder (se oversikt nederst i saken), men det har aldri før skjedd at en samlet opposisjon stiller seg bak et mistillitsforslag.

– En kan diskutere om alle tolv forslagene har vært like fornuftige. Men i dette tilfellet er det definitivt ikke snakk om noe misbruk av ordningen. Dette er en så alvorlig sak som har gått over så lang tid. Og det er et veldig sterkt signal når alle syv partier i opposisjonen stiller seg bak mistilliten, mener Bjørdal.

– Arbeiderpartiet har vært tilbakeholdne med å bruke mistillitsforslag. Det skal ikke brukes i tide og utide. Men denne saken er så alvorlig. Det viktigste for Ap er at det nå blir gjort noe for elever, foreldre og lærere i Bergen, sier Schjelderup.

– ALLE JOBBER PÅ SPRENG

Monica Mæland har sendt følgende uttalelse på epost til BA.no:

«Mistillit er et virkemiddel opposisjonen er i sin fulle rett til å bruke. Skolesituasjonen er noe vi har tatt og tar på det største alvor. Både byrådet og alle våre ansatte jobber på spreng for å gjøre noe med tilstanden i skolen.

Dette er ikke noe som har oppstått over natten, men er et vedlikeholdsetterslep som har fått utvikle seg over flere tiår. Da er det heller ikke gjort over natten å bygge nye og rehabilitere gamle skoler.

Vi har økt vedlikeholdsbudsjettet kraftig og skal bruke 2,6 milliarder kroner på skolebygg de neste årene. Dette er en stor og omfattende jobb, og det er vår klart viktigste prioritet.»

Monica Mæland sine forskjellige byråd har styrt Bergen siden 2003. I løpet av den tiden har ingen byråder måttet gå av - tross mange krav om det.

Her er mistillitsforslagene:

19.mai 2005 Mistillitsforslag mot byrådet fra Torstein Dahle (Rødt) vedrørende tertialrapporten.

20.nov 2006 Mistillitsforslag mot byrådet fra Ap, SV, Rødt vedrørende håndteringen av Gaia-HSD-fusjonen.

20.feb 2006 RV fremmer mistillit på bakgrunn av skandalen med 50-metersbassenget.

20.jun 2006 Demokratene får Pensjonispartiet bak seg i et mistillitsforslag mot byrådet på bakgrunn av at Kenneth Rasmussen tror at kommunen kommer til å tape 100 millioner kroner i året på Bybanen.

20.mai 2006 Demokratene fremmer mistillit mot byrådet i forbindelse med evalueringen av kjøkkenreformen.

10.des 2007 Samlet opposisjon fremmer mistillit mot Øystein Christoffersen, på bakgrunn av at han sammenlignet integrering av innvandrere med å dressere hunder.

21.mai 2007 SV fremmer mistillit mot Monica Mæland på bakgrunnen av Storetetveitåsen-saken.

20.feb 2008 Mistillitsforslag mot byråd Lisbeth Iversen vedrørende Bergen bydrift KF fremsatt av Stine Akre (Rødt).

26.aug 2008 Mistillitsforslag mot byråd Lisbeth Iversen fra samlet opposisjon vedrørende Bydriftsskandalen.

21.feb 2011 SV fremmer mistillit på bakgrunn av luftkrisen, Rødt og Senterpartiet stiller seg bak.

24.jan 2011 Rødt, SV og Senterpartiet mener byrådet må gå på bakgrunn av TTT-skandalen.

Artikkeltags