Dermed overtar Lerøy Seafoods Group ASA 64,42 prosent av aksjene i Havfisk ASA og 73,63 prosent av aksjene i Norway Seafoods AS.

– Lerøy er i dag en av Norges ledende sjømatleverandører. Etter min oppfatning vil Lerøys inntreden i Havfisk og Norway Seafoods kunne styrke fiskeforedlingsvirksomheten, og være positivt for hvitfisknæringen i Norge gjennom selskapets solide kompetanse og brede distribusjonsnettverk, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Departementet opplyser at godkjennelsen er gitt etter reglene i deltakerloven og gjelder den fiskerimessige siden av kjøpet.

Alle vilkår knyttet til Havfisk ASAs tidligere tillatelser er videreført, hvilket innebærer at alle leveringsvilkår knyttet til torsketrålerne forblir uendret. Det samme gjelder aktivitetskravet på Havfisks seks anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.