Pågangen er så stor at Bergen kommune trolig oppretter et eget veiledningskontor for å ta seg av barnehjemstaperne.

Torsdag i forrige uke ble den sjokkerende barnehjemsrapporten lagt frem. Den avslørte sexmisbruk og fysiske overgrep på ni av elleve barnehjem i Bergen i perioden 1954 til 1980.

Allerede dagen etter, fredag 27. juni, kom det et titalls henvendelser til byrådslederens kontor fra personer bosatt utenfor Bergen.

– Henvendelsene viser at dette ikke er noe unikt problem for Bergen. Rapporten har gjort inntrykk. Mange føler en stor lettelse over å bli trodd, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til BA.

RÅD OG ROS

Innringerne ønsker informasjon om erstatning og psykologhjelp, men også å gi skryt til byrådslederen og granskningskommisjonen. Andre trenger noen å snakke med om hendelser og følelser de har båret på i tiår.

Planene om et sekretariat eller taperkontor skal avklares innen utgangen av august.

– Vi vil følge opp dem som har tatt belastningen å snakke med kommisjonen, og møte dem med en åpen holdning. Mange har dårlige erfaringer med det offentlige apparatet. Her snakker vi om personer som med en tapt barndom, og som inderlig fortjener støtte.

– Men dette blir ikke noe sosialkontor. Vi kan ikke ta oss av ofre fra hele landet, kun dem som har bodd på barnehjem i Bergen i den aktuelle perioden, poengterer byrådslederen.

EGEN HJELPETELEFON

Strøm-Erichsen har allerede lovet oppreisning til barna som ble utsatt for omsorgssvikt. Taperkontoret skal ta seg av henvendelser og spørsmål, blant annet om billighetserstatningen. Man vil også hjelpe barnehjemsofrene med å skrive enkle søknader, blant annet til boligkontoret.

For å samordne henvendelsene oppretter Bergen kommune i dag et eget nummer hvor barnehjemsofrene kan henvende seg.