Det kommer fram i et brev Solberg sendte til SV-leder Audun Lysbakken torsdag.

Spørsmålet fra Lysbakken gjaldt familiegjenforening, og i sitt svar kom statsministeren inn på antall og andel enslige menn som kom som asylsøkere til Norge i løpet av fjoråret.

– I mitt svar sa jeg at «det er relativt mange menn uten familie som kommer, og det er en større andel enn tidligere.» Det korrekte er at antallet enslige menn som kommer til Norge, økte, mens andelen sank, skriver Solberg i brevet.

13.000

Statsministerens kontor har innhentet tall fra Justisdepartementet som viser at det i fjor kom i overkant av 13.000 enslige menn som asylsøkere til Norge, mot i overkant av 5.500 året før.

– Dette er en betydelig økning, men fordi antallet asylsøkere som helhet økte, så var det ikke en økning i andelen enslige menn. Likevel vet vi at det høye antallet kan innebære høy familieinnvandring, skriver Solberg.

Totalt kom det over 31.000 asylsøkere til Norge i fjor.

– Bekymret

Lysbakken sier at han ikke tror Solberg feilinformerte Stortinget med vilje, men sier han likevel blir bekymret over det som kommer fram i brevet.

– Det spesielle med denne feilen, er at den kom i et forsøk på å oppklare en feil regjeringen allerede hadde gjort. Man har kommet med feil tall i denne debatten flere ganger, sier han til NTB.

– I en situasjon der bekymringen for flyktningsituasjonen er stor blant mange, og der Frp prøver å skape mer frykt og usikkerhet, synes jeg det hviler et ekstra stort ansvar på regjeringen for å være pinlig nøyaktig med hvilke tall de bruker, sier han.

Familiegjenforening

Grunnen til at antall og andel enslige menn som søker asyl, er spesielt interessant, er hva dette vil ha å si for fremtidig familieinnvandring.

Solberg varslet i februar at hun vil gå nærmere gjennom tallene for familiegjenforening når regjeringen skal legge fram sine innstrammingsforslag, trolig like over påske.

Solberg har i Stortinget brukt omtrentlige tall på 0,7-0,8 gjenforeningstillatelser per flyktning, som hun sier at blant annet bygger på en undersøkelse fra Frischsenteret, skrev Aftenposten i februar.

Regjeringens fagetater jobber derimot med helt andre tall. SSB-tallene viser at 0,36 familiemedlemmer får opphold per flyktning, mens Utlendingsdirektoratet legger til grunn i underkant av 0,5 familiegjenforeninger per flyktning.