Må løse gammel konflikt

Det nye byrådet må ikke bare avklare den lokale krangelen om Bybanen. Midtøsten-konflikten kan bli minst like vanskelig å enes om.