Pasientstrøm er styrets mantra

Økonomi- og finansdirektør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

Økonomi- og finansdirektør i Helse Bergen, Eivind Hansen. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Slik skal Helse Bergen øke utgiftene med 100 millioner kroner, og samtidig gå i pluss.

DEL

Se oversikt nederst i saken, eller klikk her for å se tabellen.

– Vi må finne de områdene der vi kan få en gevinstrealisering, sier økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen.

– Et høyt aktivitetsnivå betyr friske penger, sier administrerende direktør, Stener Kvinnsland.

PASIENTER ER PENGER

Antallet pasienter og budsjettoverskuddet går i taket i Helse Bergen.

Helseforetaket får en stor del av inntektene sine som tilskudd per pasient. Flere pasienter, betyr flere penger. Nå aktivitetsnivået er høy ligger forholdene til rette for å få helsebutikken til å gå med overskudd.

I går orienterte Kvinnsland styret sitt om den økonomiske utviklingen i år, og utsiktene for neste år. Hansen er en av tallknuserne han lener seg på.

Helse Bergen ligger an til å gå med 190 millioner kroner i overskudd i år. Nøkkelen ligger i å bruke litt mindre penger enn det nivået tilskuddene ligger på. Slik sparer helseforetaket til sine egne investeringer.

Neste år ligger det an til at Helse Bergen må stramme inn 100 millioner kroner på ulike budsjettposter.

Likevel er administrerende direktør optimist når det gjelder neste års budsjett.

– Utsiktene for neste år er gode. Jeg regner med et like godt økonomisk resultat neste år, om ikke bedre, sier Kvinnsland.

SLIK KAN 2014-BUDSJETTET BLI

Økonomidirektør Hansen skisserte i gå et budsjett for neste år der helseforetaket justerer seg slik i forhold til årets budsjett:

* overskudd fra 2013: + 25 millioner kroner

* redusert avskrivning 2013-2014: +38

* helårseffekt dag/thorax: - 33 millioner

* Helse Vest IKT: - 20-30 millioner kroner

* andre nødvendige prioriteringer: - 30-60 millioner kroner

* sum, interne tilpasninger: - 20-60 millioner kroner

Det er altså relativt små penger å flytte på for Helse Bergen, internt i et budsjett som er på nærmere ti milliarder kroner.

– KONSERVERENDE

Kvinsland håper systemet med stykkprisfinansiering blir utvidet, og at det blir sterkere økonomiske incentiver innenfor rusfeltet, rehabiliteringsområdet og psykiatrien.

En ny regjering, kan bety endringer i rammebetingelsene til helseforetakene.

I august har Helse Bergen hatt 139,6 millioner kroner i såkalt stykkprisinntekter. Den andre store inntektsposten er rammeoverføringer. Denne måneden har helseforetaket fått 511,5 millioner kroner på denne posten.

Så langt i år har stykkprisinntekten vært 1272 milioner kroner. 4364 millioner kroner er kommet inn som rammetilskudd.

Tallene viser at noen av avdelingene i Helse Bergen går i pluss, mens andre har røde tall.

– Slik systemet er i dag virker det konserverende innenfor rus, rehabilitering og psykiatri, sier Kvinnsland.

På disse områdene får helseforetaket en viss pott med penger uavhengig av hvor mange som behandles. Avdelingene som driver somatisk behandling har generelt de beste økonomiske resultatene.

Rusavdelingen har svært gode tall, fordi den nå behandler de fleste pasientene selv, og ikke sender dem til andre steder i landet.

Totalt ligger drifts- og investeringsbudsjettet til Helse Bergen på litt under ti milliarder kroner i år.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken