- Tillatelsen gis på vilkår av at bebyggelsesplan sendes kommunen innen 1. juni 2004. Før riving kan igangsettes, skal det også utarbeides antikvarisk dokumentasjon etter avtale med byantikvaren, heter det i en pressemelding.

- Eksisterende bygningsmasse er i dårlig forfatning og vurderes å kunne utgjøre en økende risiko jo lengre tid som går, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

Planene om en midlertidig parkeringsplass på tomten er videresendt til sendt til bydelen, fylkesmannens miljøvernavdeling og vegmyndighetene til uttalelse.

Sak om etablering av parkeringsplass vil bli oversendt bystyret for endelig avgjørelse.