Saksøker staten

Nå er det endelig fastslått at Nathan og familien må ut av Norge. Her er Nathan på 1. mai i Bergen.

Nå er det endelig fastslått at Nathan og familien må ut av Norge. Her er Nathan på 1. mai i Bergen. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Familien går rettens vei for at bergenske Nathan (7) skal få bli.

DEL

– Nathan og familien vil ta ut søksmål mot staten ved advokat Arild Humlen. Familien og støtteforeningen er glad over at saken tas inn for rettsystemet, på bakgrunn av at vi mener saken ikke er grundig behandlet og naturlig nok er uenig i at han ikke har tilstrekkelig tilknytning. Og så er vi selvfølgelig uenig i at barns rettigheter settes til side for innvandringsregulerende hensyn, skriver Aina Heldal Bøe, i en pressemelding på vegne av Nathans familie.

16. mai vil det holdes en støttemarkering i Korskirken. Her vil foreningen samle inn penger til advokat Arild Humlen, som skal være familiens representant i retten.

FIKK ENDELIG AVSLAG

Nathan har fått avslag på opphold i Norge siden han ble født. Den nå syv år gamle gutten er født og oppvokst i Norge, men får ikke bli i landet.

Etter at Utlendingsnemnden tidligere i år besluttet at saken hans skulle vurderes på nytt, ble håpet knust med et endelig avslag 4. mai i år.

Utlendingsnemnden har bestemt at Nathan og familie skal ut av Norge og reise til foreldrenes hjemland Etiopia innen 16. mai. Etter denne datoen kan de tvangsutsendes når som helst.

– BARNS SIKKERHET HAR BLITT SVEKKET

Advokat Arild Humlen sier til BA.no at de vil levere en stevning samt en midlertidig forføyning av Utlendingsnemdens vedtak innen mandag.

– Hvorfor saksøker dere staten?

– Min helt klare oppfatning er at lovgivers intensjoner ikke er videreført gjennom Utlendingsnemdens vedtak. Gjennom advokatenes prosedyreutvalg har vi fulgt nemdens vedtak de siste årene nøye, og det er klart at barns rettsikkerhet har blitt svekket, sier Humlen.

– Hvilke status skal de internasjonale barnekonvensjonene ha i norsk rett? Følger Norge de internasjonale rettsforpliktelsene de har tatt på seg?, er spørsmål Humlen vil ta opp i retten.

I går kom Høyesterett med det advokat Humlen karakteriserer som en svært viktig avgjørelse.

– Høyesterett har kommet med en prinsipiell beslutning i en asyl-barnesak som i veldig stor grad endrer barns posisjon i forbindelse med rettslige prøvinger. Her er det viktige elementer som kan få betydning for Nathan og familien hans, sier Humlen.

– Hvor store er sjansen for å vinne frem med en slik sak?

– Det er selvfølgelig vanskelig å vinne frem i slike saker. Utlendingsnemden har stort handlingsrom til å gjøre egne skjønnsvurderinger som domstolene ikke kan etterprøve, men vi mener at gårsdagens Høyesteretts-dom og tidligere uttalelser fra Høyesterett innebærer et regimeskifte som både kan og bør gi domstolene muligheten til å vurdere nemndens vurdering av barn. Nathan-saken er en prinsipiell sak som kan få følger for mange barn i samme situasjon og vi ville ikke tatt denne saken om vi ikke trodde at vi kunne vinne frem, sier Humlen.

Samtidig som stevningen leveres, vil Humlen be om en midlertidig forføyning av Utlendingsnemdens vedtak, det vil si at vedtaket ikke gjøres gjeldende før saken er rettslig vurdert.

– Dette kan avgjøres av retten veldig fort, kanskje så fort som i løpet av en uke.

Dermed er sjansene trolig liten for at Nathan blir kastet ut før saken har blitt vurdert av retten.

– SELVMORD Å REISE TILBAKE

Nathans far, Afsaw Eshete, har hele tiden vært klar på at det har vært uaktuelt å reise tilbake til Etiopia. Han er opposisjonell til det sittende regimet og frykter tortur og forfølgelse ved retur.

Allerede ved avslaget 4. mai, sa Nathans far, Asfaw Eshete, følgende:

– Vi gir ikke opp. For meg er frivillig retur selvmord, fordi jeg har store problemer med myndighetene i Etiopia. Det var derfor jeg flyttet fra mitt land.

– UFORSTÅELIG INNSTRAMMING

Aril Humlen, leder av Advokatforeningens prosedyreutvalg, har tidligere uttalt at han tror familien kan ha en god sak ved å rette et søksmål mot staten.

– Utlendingsnemnden har gradvis strammet inn. Ingen kan si hvorfor de har gjort det, eller hvem som har gitt dem myndighet. De har lagt seg på en linje som strider mot regelverket, sa han til BA 5. mai.

– VUNNET FREM I FEM SAKER

Advokatforeningens prosedyreutvalg har ført syv asylbarn-saker i rettssystemet. I alle sakene har asylbarna vært i Norge i flere år, men fått avslag på asylsøknaden.

Humlen peker på at de har fått medhold i fem av sakene.

Om Nathans sjanser i rettsystemet, sier han følgende:

– Jeg kjenner ikke Nathan-saken så godt, men tallene taler for seg. Medholdsprosenten er høy.

STORTINGSMELDING KAN GI HÅP

Jon Ole Martinsen er rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og har hjulpet familien til Nathan hele veien.

Det var NOAS som gjennom en omgjøringsbegjæring fikk Utlendingsnemden til å vurdere saken på nytt på grunnlag av Nathans tilknytning til Norge.

Martinsen sier til BA.no at familien har to muligheter til å få kunne bli værende i Bergen.

– Det ene er et sivilt søksmål mot staten, den andre muligheten er å søke om en ny omgjøringsbegjæring når stortingsmeldingen om barn på flukt kommer nå før 12. juni.

– Denne rapporten kan gi nye opplysninger som gir grunnlag for at saken må vurderes på nytt, sier Martinsen.

Men da kan det allerede være for sent, og familien kan ha blitt kastet ut.

Artikkeltags