Universitetet i Bergen får nemlig 30 millioner til oppgradering av Bergen museum.

I tillegg får man 20 millioner kroner til byggingen av Odontologi-bygget samt man etablerer fem stipendiatstillinger øremerket MNT-fag.

– Jeg må si at vi er særdeles glad for at vi får 30 millioner til oppstart og oppgradering av et så monumentalt prosjekt som museumsbygningen, sier Grønmo til BA.

– Vi har jobbet masse med dette det siste halve året. Dette bygget skal vi gjøre om til et monumentalt formidlings- og representasjonsbygg, for universitet, byen og regionen, sier en entusiastisk rektor.

De 30 millionene blir veldig viktig som oppstartsmidler for museumsbygget, og UiB står klare til å starte opp med en gang pengene kommer på bok.

– Det er stor entusiasme for dette prosjektet i regionen, og nå har vi fått forståelse for at dette er et viktig prosjekt også fra nasjonalt hold.

Grønmo er også fornøyd med å få ekstra penger til Odontologi-bygget.

– Mer penger til det gjør at vi forhåpentligvis kan bygge enda mer i år, og få fortgang i det prosjektet.