Den daglige lederen ved skolens avdelinger i Bergen og Oslo, Kåre A. Syltebø, tjente 1,2 millioner kroner i ren lønn i fjor. I tillegg kom 600 000 kroner i såkalte "personalrelaterte kostnader".

MÅTTE BETALE TILBAKE: Fjoråret var ikke lett for John Bauer i Bergen.

Fylkesmannen sa nei da skolen før semesterstart i fjor hsøt ville dele driften mellom ett lokale i Lars Hilles gate og ett i Michael Krohnsgate. Lokalene ligger mer enn tre kilometer fra hverandre.

Skolen har tillatelse til å ha 525 elever. I april i fjor rapporterte skolen til myndighetene at skolen ville nå dette elevtallet. Men ved elevtelling i oktober var det bare 382 elever ved skolen.

Selv om skolen er privat får den 4800 kroner i statsstøtte per elev per måned. Det sviktende elevtallet gjorde dermed at skolen måtte betale 3,7 millioner kroner tilbake til staten.

BETALER TIL OSLO: Etter flere saker i media om uroen rundt skolen ba fylkesmannen i Hordaland, på oppdrag fra departementet, om opplysninger om den økonomiske driften ved skolen.

I et brev til departementet 21. desember refser fylkesmannen John Bauer-skolen for å kjøpe og selge tjenester internt i sitt eget system.

Blant annet blir statsstøtten på 4800 kroner per elev betalt videre til John Bauer Norge AS. Det er ikke dokumentert at pengene kommer elevene til gode, mener fylkesmannen.

INNLEID LEDER: Skolens leder, Kåre A. Syltebø, er ikke ansatt ved skolen, men innleid fra Skolekompaniet AS.

Styreleder ved John Bauer-skolene i Bergen og Oslo, Sigve Austheim, eier for øvrig 25 prosent av Skolekompaniet AS, som igjen eier 49 prosent i John Bauer Norge AS som eier 100 prosent i John Bauer-gymnasene i Oslo og Bergen.

Kåre A. Syltabø er leid inn fra nettopp Skolekompaniet AS. For hans tjenester betalte skolen i Bergen i fjor svimlende 150 000 kroner i måneden.

I et brev til departementet opplyser skolen at den nå er i en anstrengt økonomisk situasjon. Derfor har styret i John Bauer Bergen AS nå brukt baufil på lønnsposten for skolelederen.

I romjulen ble det laget en ny avtale med Skolekompaniet. Prisen for skolelederen er nå satt ned til 75 000 kroner i måneden.

Men i brevet forsvarer styrelder Austheim den høye lederlønningen som ble utbetalt i fjor. Helst skulle den vært høyere:

"Det avtalte vederlag er i nedre del av markedet for den typen ledere", skriver han og viser til de store utfordringene skolen har hatt og står overfor.

OFFENTLIG VS. PRIVAT: I sitt brev til departementet peker fylkesmannen på at flere av disse forholdene kan være i strid med privatskoleloven.

Skolen er helt uenig og mener at konflikten kan ha sitt utspring i ulikheter mellom offentlig og privat sektor.

"Hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte egne ansatte, innleide eller å kjøpe tjenester fra tilbydere i markedet, må det tilligge selskapets styre og daglige ledelse å avgjøre", står det i et brev som er signert av styreleder Austheim.

Det lyktes ikke BA.no å komme i kontakt med styrelederen eller den daglige lederen i går kveld.