Raundalselva i Vossovassdraget og Verma i Romsdalen trekkes fram som eksempler på vassdrag som er varig vernet, men som det nå foreligger planer om å bygge ut likevel.

– VARIG VERN! – Vi kan ikke akseptere at noen tukler med vassdrag som er vernet, selv om argumentasjonen er at man kan hente ut mer fornybar energi. Vassdrag som er vernet av Stortinget, skal ha garanti mot utbygging, sier styreleder Tom Ivar Bern i Turistforeningen.

– Angrep på vernede vassdrag må stanses nå. En bitvis utbygging vil svekke garantien for at verdifull natur blir tatt vare på. Varig vern betyr varig vern! sier han.

Turistforeningen var i helgen samlet til landsmøte i Stjørdal. Landsmøtet krever at prinsippet om varig vern blir respektert av lokale myndigheter og kraftutbyggere.

– Private og offentlige kraftselskaper er kontinuerlig på utkikk etter nye muligheter, særlig i uberørte vassdrag. Klimatrusselen misbrukes som begrunnelse for å fremme stadig nye prosjekter, fordi vannkraft er fornybar energi.

– Men i en periode med klimaendringer er det viktigere enn noensinne å verne om den intakte naturen vi har, skriver Turistforeningen i en uttalelse.

To tredjedeler av vannkraftpotensialet i norske vassdrag er utnyttet.