Se sendingen i videovinduet til høyre.

Byrådet i Bergen, med Høyre og Frp, tapte valget i høst. Dermed legger de frem sitt siste forslag til budsjett, budsjettet for 2016.

Det avtroppende byrådet foreslår å konkurranseutsette av hjemmehjelpstjenesten, redusere kommunale tilskudd, kutte i den offentlige planavdelingen og i sosialhjelpstjenestene.

 • Totale kutt er på 113 millioner kroner.
 • Byrådet legger også opp til en generell reduksjon i de fleste kultur- og idrettstilskudd på tre prosent.
 • Tjenester til utviklingshemmede kuttes med 5 millioner kroner.
 • Åpne barnehager mister sine tilskudd til bemanning.
 • Tilskudd til private SFO-tilbud kuttes.
 • Bibliotekfilialen på Landås foreslås nedlagt, og leieavtale til Ungdomshuset 1880 avvikles og aktiviteten flyttes til andre lokaler.
 • Byrådet vil redusere overføringene til Bergen kirkelige fellesråd og andre trossamfunn. Totalt kutter de 7 millioner kroner her.
 • De foreslår også å redusere investeringene med 1,9 milliarder sammenlignet med vedtatt økonomiplan i fjor. Nedgangen er fra 10,2 milliarder kroner til 8.3 milliarder kroner.
 • Samtidig kortes nedbetalingstiden på lånene knyttet til disse investeringene ned fra 37 til 25 år.
 • Byrådet vil tjene 7,5 millioner kroner på å la elbiler måtte betale for parkering i Bygarasjen. I dag parkerer de gratis.
 • Byrådet vil kutte 17 millioner kroner i bøstøtte ved endring av regelverket for kommunal bostøtteordning høsten 2015.
 •  Byrådet foreslår å fjerne 80-prosentregelen for alderspensjonister, klestilskudd til sosialhjelpsmottakere, samt særtilskudd til store barnefamilier som til sammen utgjør 6 millioner kroner.
 •  Det foreslås reduksjoner i antall årsverk i Utekontakten fra 42 til 38 årsverk; direkte oppsøkende arbeid skal fortsatt prioriteres.

– Nedgangen i oljesektoren har slått hardt inn. Vi er nødt til å kutte i tjenester som ikke er lovpålagte, sier finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp) i finanstalen.

De skal bygge tre nye sykehjem innen 2019. Driften av de nye sykehjemmene er planlagt konkurranseutsatt, står det i budsjettet.

Det vil vise seg.

Per i dag forhandler Ap, Venstre og KrF om å lage et nytt byråd for Bergen. Dersom de kommer i mål med sine forhandlinger, blir det dem som skal dra budsjettet i land til jul.

I løpet av høsten kan det dermed bli relativt store endringer på budsjettforslaget for 2016.

Stram økonomisk styring

Påtroppende byrådsleder Harald Schjelderup har gått til valg på stram økonomisk styring. Allerede i høst vil vi få vite mer om hva det egentlig innebærer.

En ting er sikkert: Gjeldsbyrden skaper stort hodebry for samtlige. Nå er gjelden omlag 15 milliarder kroner, om tre år er den på cirka 22 milliarder kroner. Dette i all hovedsak fordi kommunen låner penger til å bygge og pusse opp skoler.

Gjelden koster penger å håndtere. Driftsbudsjettet kommer til å ligge på omlag 20 milliarder kroner. Det meste av dette går til å drive skoler og helse- og omsorgstilbudet.

Men allerede i år kostet det nesten en millliard kroner å betale lån og avdrag. Denne byrden vil altså øke i takt med gjeldsøkningen.

– Systematisk usosiale kutt

Fungernede gruppeleder for SV Tina Åsgård mener byrådets kuttforslag er systematisk usosiale.

– Forslaget er dramatisk, med systematiske kutt for de av innbyggerne som trenger kommunens tjenester mest. Særlig ille er kuttene for sosialhjelpsmottakere og personer som får kommunal bostøtte, sier hun til BA.

Hun mener også budsjettet er «ekstremt ideologisk»:

– Kommersielle aktører skal slippe til på stadig flere områder, slik at penger som kunne gått til bedre tjenester isteden går til profitt. Hjemmehjelpstjenestene foreslås fullprivatisert og alle nye sykehjem skal drives av private, påpeker hun.