Gå til sidens hovedinnhold

Gratis internett til fattige barnefamilier

Artikkelen er over 3 år gammel

1500 familier som lever på sosialhjelp skal få gratis internettilgang. – Bare tull. Gjør noe som virkelig monner for de fattige, sier SVs Mikkel Grüner.

– Vi legger elleve millioner kroner inn i neste års bybudsjett for å sikre internettilgang for vanskeligstilte barnefamilier, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Dermed følger byrådet opp lovnaden i handlingsplanen mot fattigdom der det sto at man skulle sørge for at alle fattige barn skulle ha tilgang til internett.

I tillegg til fattige familier vil tiltaket gjelde for personer i kommunens botiltak med psykiske vansker og ruslidelser.

600 kroner per måned

– For oss er det lett å tenke på at alle har råd til internettilgang. Slik er det ikke. Vi vet om mange familier med barn som ikke har tilgang, noe som gjør at de i mange sammenhenger faller utenfor, forklarer Schjelderup.

Han mener ordningen vil være et viktig bidrag til å utjevne sosiale forskjeller i Bergen.

– Det er en av de viktigste enkeltsatsingene våre i budsjettet for neste år, sier byrådslederen.

Sosialbyråd Erlend Horn (V) forklarer at dette er en stønad som alle som mottar sosialhjelp vil få.

Ordningen innebærer at en kan søke sosialtjenesten om dekning av de månedlige kostnadene til et vanlig abonnement for inntil kr 600 per måned.

Tiltaket vil være uavhengig av om boligen har kabeltilgang eller om det velges en trådløs ordning.

– Men kommunen vil ikke dekke installasjonskostnader dersom brukeren ønsker kabling, sier Horn.

Bryte sosial isolasjon

I dag er det cirka 1500 familier med barn som mottar sosialhjelp i Bergen. Det vil koste kommunen om lag åtte millioner årlig. I tillegg til en økt årlig sosialhjelpsutgift på tre millioner for personer (cirka 415) med psykiske vansker eller rusavhengighet.

– Dette er personer med et stort behov for tilgang til internett for å bryte sosial isolasjon og støtte opp om deres rehabilitering, sier Horn.

Schjelderup sier at kommunen fortsatt har en stram økonomi.

– Men dette tiltaket mener vi er så viktig at det må vi bare gjennomføre. Noen vil sikkert mene at vi burde gi fattige familier mer penger i lommen. Men vi gjør jo på mange måter det, mener Schjelderup.

Får hard kritikk av SV

Det er ikke SVs Mikkel Grüner helt enig i.

Da byrådet la frem sin fattigdomsmelding i fjor, fikk de hard kritikk av lederen av helse- og sosialkomiteen.

I meldingen kom det frem at det er rundt regnet 4000–4500 barn i Bergen som bor i familier som kommer inn under EUs definisjon av fattigdom. Det vil si nesten hvert 13. barn i kommunen.

– Intensjonen er god, men tiltaket gjør ikke noe med kjøpekraften for de fattige. Han mener ordningen bare er et kompenserende tiltak for følelsen av å være fattig.

Grüner mener at dersom byrådet virkelig ville gjøre noe for å utjevne de sosiale forskjellene, hadde de økt sosialhjelpssatsene.

Vil øke sosialsatsene

Sosialistisk Venstreparti har tatt til orde for øke sosialsatsene gradvis opp til SIFO-budsjettet (Statens institutt for forbruksforskning). Ifølge Grüner vil det ha en årlig kostnad på 90 millioner kroner.

– Det har heller ikke varslet at de vil øke satsene for klestillegg eller bostøtte, noe jeg er svært skuffet over.

Han viser til at i byrådets plattform er en av de viktigste hovedpilarene å bekjempe fattigdom.

– Jeg er ikke fornøyd med jobben de har gjort, sier han.

Byrådets forslag til budsjett legges frem 27. september.

Kommentarer til denne saken