Torstein Dahle har ingen problemer med å støtte studentene som står bak boligaksjonen og håndboken for husokkupanter. I går skrev BA om den nye håndboken for husokkupanter og listen på adresser som er aktuelle for okkupasjon. Boken er trykket opp i 3000 eksemplarer og deles i disse dager ut til studentene i Bergen..

FULL STØTTE

– Grunnleggende mener jeg at boligaktivistene i Bergen Boligaksjon har gjort, og fortsatt gjør, en meget viktig jobb. De har synliggjort problemet med at store boenheter står tomme over lang tid. De har satt fokus på bolighaiene som utnytter boligmangelen blant studentene, og de har satt fokus på selve boligmangelen, sier Torstein Dahle.

– Er det ikke kritikkverdig at studentene i heftet om boligokkupasjon oppfordrer til kriminalitet?

– Det er å spore av debatten. Det burde ikke være ulovlig å ta seg inn i et bygg som har stått tomt over lengre tid. Spørsmålet om innbrudd eller ei blir underordnet boligmangelen. Man burde flytte fokuset over på dem som spekulerer i å la bygg stå tomme over lengre tid.

– Å ta seg inn i slike bygg er en samfunnsnyttig handling slik jeg ser det, sier RV-lederen.

UHELDIGE ADRESSER

Dahle ser likevel at det kan være tilfeller der tomhet ikke inviterer til boligokkupasjon. I håndboken nevnes det bygg hvor en av eierne er på gamlehjem, slik BA skrev i går. Et annet bygg, Seiersbjerget 69a, beskrives som gjenstand for et arveoppgjør mellom ti arvinger.

I utgangspunktet synes jeg et bygg som har stått tomme i over ett år, bør være klare for husokkupasjon. Dersom bygget viser seg å være eid av mennesker på gamlehjem, synes jeg likevel det blir for drøyt å okkupere. Arveoppgjør bør man heller ikke blande seg inn i, understreker Dahle, uten å ville ta stilling til de konkrete eksemplene i håndboken.

– Mitt ønske er at Norge burde hatt et lovforslag som beskyttet boligokkupanter. I Amsterdam kjenner jeg til at det finnes regler som åpner for å ta seg inn i bygg som har stått tomme en viss tid. Kravet er at man tar seg inn ved hjelp av en låsesmed og at man ikke ødelegger noe. Noe slikt burde vi også hatt i Norge, sier RV-lederen.