Fpu tror at privatisering av kinoen i Bergen vil heve opplevelsen.

– Jeg ser ingen grunn til at Bergen kommune skal selge ut bare 49 prosent av kinoen. Hvofor skal kommunen bruke innbyggernes penger på aksjespekulasjoner i underholdningsbransjen, spør formann Christoffer Thomsen.

Thomsen snakker om det at bystyret trolig vil vedta å få inn en minoritetseier i Bergen Kino.

Etter at forslaget ble kjent har debatten rast i BA og på torsdag blant sammenlignet Tore Eikeland det å la kommersielle aktører gå inn på eiersiden i kinoen med å spille russisk rulett med kulturlivet i Bergen.

– Eikeland er helt på jordet når han mener at det er kommunen sin oppgave å drive kino. Det klarer private helt fint, sier Thomsen.

Fpueren har med andre ord ikke noe imot privatisering av kinoen og viser til Moss kommune som et eksempel.

– Der har de veldig gode erfaringer med å privatisere kinoen. De har nå blant Norges beste kinosaler med tanke på lyd og bilde, sier han til BA.no.

Argumenter som at privatisering vil føre til mindre bredde i kinotilbudet, har han liten tro på.

– Det er et NRK–argument, Etter at monopolet på tv–sendinger ble brutt, viste det motsatte seg og tilbudet ble bredere, sier han.

I tillegg til at privatisering av kinoen vil frigjøre kapital, tror Thomsen at det vil kunne føre til flere fordeler. Igjen viser han til Moss hvor de har alkoholservering i en av salene.

– Jeg hadde ikke hatt noe imot å ta meg en pils til en feil actionfilm sammen med kompisene. Damene kan drikke champagne mens de ser Sex og Singelliv, sier han.

Thomsen påpeker at han ikke er for alkoholservering på alle filmvisningene, men tror at servering i noen saler kunne vært et godt tilbud.