Endringen er ifølge Schønberg én av salderingene i siste statsbudsjett. For BKK sin del, vil staten dra inn mellom 90 og 100 millioner kroner mer i skatt årlig.

Dette slår rett ut på bunnlinjen, slik at aksjonærene får ta ut mindre utbytte.

Ut fra Bergen kommunes eierandel i BKK tilsvarer dette ifølge Schønberg et inntektstap på 35 millioner kroner hvert år.

- Skatteskjerpelsen representerer en verdisenking av på 1,7 milliarder kroner for BKKs del, sier Schønberg til BA for å illustrere summene det dreier seg om.

- KLIENTIFISERT: Han har regnet ut at staten vil få inn to milliarder kroner i året ekstra. Dette er penger som ellers ville regnet over eierne, som for en stor del består av landets kommuner.

- Regjeringen har vurdert hvem som skal disponere disse pengene. De har bestemt at det skal staten gjøre, og slik blir kommunene klientifisert.

Med den lovede skatteskjerpelsen vil marginalskatten for kraftverksbransjen ligge på 58 prosent. For olje- og gass-sektoren er den 78 prosent.

- Problemet er bare at olje- og gass-sektoren har vesentlig høyrere marginer enn vår bransje. Skjerpelsen vil medføre at en hel rekke mindre vannkraftverk, som før ble sett på som lønnsomme, blir ulønnsomme.

- Det er en vridning som heller ikke er bra for miljøet, sier Schønberg.