Trafikken i Bergen går ned!

Trafikk i Jonsvollsgaten (11.06.08).

Trafikk i Jonsvollsgaten (11.06.08). Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Tro det, eller ei, men biltrafikken til og fra Bergen sentrum går ned!

DEL

Biltrafikken til og fra Bergen sentrum vil i 2008 være den lavest på syv år. Bybanen kan være årsaken.

Tall fra Statens vegvesens trafikktellepunkter viser en total nedgang i trafikken til og fra sentrum på åtte prosent, fra 2007 til 2008.

Det innebærer at trafikken på disse strekningene i år vil være den minste siden 2002, som er det siste året BA har fått målinger fra.

Størst har nedgangen vært i Fløyfjellstunnelen, hvor trafikken har sunket med 14,2 prosent sammenlignet med 2007.

Trafikken i Kalfarbakken har imidlertid økt med 10,5 prosent, og trafikken her vil i løpet av 2008 være den høyeste siden 2002.

BYBANEN: - Både omlegging av trafikken i forbindelse med Bybanen og økt fokus på å la bilen stå, har nok medført at flere enten reiser kollektivt, sykler eller tar bena fatt, sier Olav Finne, sjef for Bergen distrikt i Statens vegvesen.

Ifølge Finne har trafikken inn mot selve sentrum vært relativt stabil med en svak nedgang de siste ti årene, men dette har vært kombinert med at trafikken på hovednettverket har økt.

- Det har vært iverksatt en del tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i selve sentrum, der blant annet kollektivprioritering og omkjøringsmuligheter har vært med på å redusere denne trafikken, sier han.

Målingene BA har sett på viser imidlertid at nedgangen i trafikken det siste året er kraftigere enn tidligere, og omfatter også trafikk utover den umiddelbare sentrumskjøringen.

En mulig forklaring på dette kan ifølge Finne også være at folk velger andre kjøremønstre.

- Der det har pågått arbeid knyttet til Bybanen, for eksempel langs Fjøsangerveien og Danmarks plass, har trafikkavviklingen likevel gått rimelig bra. Det kommer av at flere av dem som vanligvis kjører der har nå bruker andre veier, og trafikken har spredt seg mer utover hele byen, sier Finne.

Les mer i dagens papir-BA!

Artikkeltags