Tillatelsen ble gitt på vilkår av at bebyggelsesplan sendes kommunen innen 1. juni 2004.

- Om huseier kan rive kvartalet før 1. juni er vilkåret en vits. Vi velger derfor å forstå vedtaket slik at Strønen ikke kan rive før bebyggelsesplanen er levert, sier Anne-Kathrine Vabø i Boligaksjonen.

Aksjonen mener det bare er laget en ufullstendig tilstandsrapport og reagerer på at det ble gitt rivningstillatelse uten at det foreligger bebyggelsesplan.

- Boligaksjonen er trist etter dagens vedtak, men håper fortsatt saken kommer til bystyret på grunn av det innleverte innbyggerinitiativet, sier Vabø.

Hun håper at deler av Jonsvollskvartalet kan reddes.

- Vi håper også de velger å igangsette en reguleringsplanprosess, slik at deler av kvartalet kan bevares.