Tverrpolitisk krisemøte

Monica Mæland (H), Mona Hellesnes (V). Harald Schjelderup (Ap), Ruth Grung (Ap), Tom Knudsen (NHO) og Roger Pilskog (LO).

Monica Mæland (H), Mona Hellesnes (V). Harald Schjelderup (Ap), Ruth Grung (Ap), Tom Knudsen (NHO) og Roger Pilskog (LO). Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Bybane-rabalder i rådhuset.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

I et brev som i dag er sendt samferdselsdepartementet går det frem at «Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, LO, NHO, Bergen Næringsråd, gruppelederne fra Ap i Bergen bystyre og fylkestinget har i dag avholdt møte på grunn av den usikkerhet som er skapt rundt behandling av bompengesøknaden og følgelig fremdriften for Bergensprogrammet».

– Opplysningene vi er gjort kjent med gjennom dagens bergensaviser var ukjente for oss, og vi finner det nødvendig å uttrykke dyp bekymring for hvilke konsekvenser dette medfører for Bybanen som bærebjelke i byutviklingen i Norges nest største by, står det i skrivet til samferdselsminister Marit Arnstad.

BAS AVSLØRING

BA kunne fredag avsløre at det oppgis å være faglige grunner som gjør at Bybane-saken tar tid, og det er heller ikke Samferdselsdepartementet som har hatt de største problemene med saken.

Det er de eksterne konsulentene som skal kvalitetssikre prosjektet og finansdepartementet. Faktisk er ikke kvalitetssikringen ferdig ennå. Fra sikre kilder får BA opplyst at en av hovedårsakene til at ting tar tid er Skansentunnelen, en tunnel særlig Høyre og Frp i Bergen ønsker seg. I tillegg dreier det seg om de såkalte programområdene.

Av de ni milliardene som det foreslås å bygge for i perioden 2012-2025, går 5,3 milliarder kroner til Bybanen, 3 milliarder kroner til «programområder» og 700 millioner kroner er satt av til Skansentunnelen.

De tre tusen millionene skal brukes til ulike ting som gang- og sykkelveier, uspesifiserte miljøtiltak, mindre kollektivtiltak, og investeringer på Totlandsvegen og Hjellestadvegen, blant annet.

For disse prosjektene og Skansentunnelen gjelder det svært usikre kostnadsberegninger ettersom ingen av tiltakene engang har en reguleringsplan. Finansdepartementet ønsker mer kontroll med kostnader og inntekter i bompengesøknaden.

– Vi er tidligere ikke kjent med at det ved behandling av bompengesøknad for tredje byggetrinn av Bergensprogrammet skal foreligge opplysninger som problematiserer departementets behandling, skriver det politiske toppsjiktet i Bergen i brevet.

De ber nå om et snarlig møte med statsråden for å få avklart status og videre fremdrift i arbeidet med proposisjonen om videreføring av Bergensprogrammet.

– Et møte hvor vi får anledning til å svare på eventuelle uklarheter departementet mener hefter ved søknaden og Bergensprogrammet, står det i brevet signert byrådsleder Monica Mæland (H), fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V), gruppeleder for Ap Harald Schjelderup, Ruth Grung (Ap) fra Fylkestinget, regiondirektør i NHO Tom Knudsen og LOs distriktssekretær Roger Pilskog.

VIKTIG FOR AP

For Ap er saken svært viktig, sier Harald Schjelderup til BA.

– Som bybaneparti er vi opptatt av raskt å få behandlet bompengesøknaden i Stortinget slik at Bybanen kan bygges videre til Flesland og senere Åsane uten stopp.

Men han legger ikke skjul på at han har forståelse for noen av synspunktene i regjeringsapparatet.

– Vi mener Skansentunnelen ikke bør prioriteres, særlig når den attpåtil ikke er utredet hverken teknisk eller økonomisk. Det er langt viktigere å få bygget en biltunnel fra Arna til Fjøsanger enn Skansentunnelen. Men det betyr ikke at vi ønsker noen utsettelse av bompengebehandlingen i Stortinget, sier Schjelderup.

Artikkeltags