Si meningen din under saken!

Bergen Venstre ønsker at Bergen skal ta imot fanger fra fangeleiren på den amerikanske militærbasen i Guántanamo på Cuba.

– Vi har et ansvar for disse menneskene, sier Erlend Horn.

Han er Venstres 2. kandidat i Bergen.

Det amerikanske fengselet huser blant andre fanger som er mistenkt for terrorvirksomhet.

– Mange av fangene er såkalte ikke-straffbare fanger. Det kan ikke bevises at de har gjort noe galt, men de kan ikke reise hjem, på grunn av forholdene i hjemlandet, sier Horn.

– Mange risikerer å bli torturert eller drept.

VIL PRESSE REGJERINGEN
President Barack Obama har sagt at fengselet skal stenges, men dette er ikke mulig før de ikke-straffbare fangene er ute.

– Vi mener at Norge må ta ansvar. Vi må ta imot noen av disse menneskene, men regjeringen har ikke vist noen vilje til å gjøre det så langt, sier Horn.

Han sier at Venstre nå håper at de skal få meg seg flere partier og flere byer.

– Foreløpig er det Venstre i Bergen og Stavanger som går inn for dette. I Bergen kommer vi til å ta det opp i bystyret til høsten, og håper at flere der vil støtte oss.

Horn tror at flere vil støtte opp om forslaget, og at dette vil legge press på regjeringen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har tildligere sagt at det ikke er aktuelt for Norge å ta imot flyktninger fra basen, og dette håper Bergen Venstre nå å kunne endre på.

USERIØST
Tor Woldseth (FrP) vil ikke ta stilling til om Bergen bør ta imot fanger.

– Det er FNs høykommissær for flytninger som tar stilling til slike spørsmål, sier han.

Woldseth sier at dersom høykommissæren innstiller på at Bergen skal ta imot flyktninger fra Guantánamo, vil bystyret ta stilling til spørsmålet.

– Kommissæren vet hvem som trenger hjelp. Det er vanskelig å ta utspill fra andre seriøst, mener han.

– Da må dette vurderes i forhold til de mulighetene vi har til å ta imot flyktninger. Det kreves et voldsomt apparat for å gjøre dette forsvarlig, legger han til.

– MANGE HAR DET VERRE
Woldseth tror at dersom noen av fangene fra militærbasen trenger asyl eller andre ting, så vil det bli fanget opp av systemet.

– Det er mange steder i verden der det kanskje er mye verre enn på Guantánamo-basen, hevder han.