Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune hadde møte i dag. Sjekk hva som skjedde:

SKIPSHELLEREN
Et enstemmig fylkesutvalg i Hordaland vil stoppe deler av forslaget til ny kommuneplan for Vaksdal.

Fylkespolitikerne fremmer innsigelse til deler av planen fordi de mener den kommer i strid med Skipshelleren, som er en av de viktigste og mest kjente førhistoriske bostedene i fylket.

Vaksdal får skryt for å ha båndlagt et stort området rundt helleren til vern.

Kommunen får likevel pepper fordi fylkespolitikerne mener at et areal for fremtidig boligområdet vil skjemme Skipshelleren og derfor er i strid med kulturminneloven.

Fylkespolitikerne kommer også med en rekke andre innsigelser til planen.

Hvis de blir stående, kan saken til syvende og sist havne hos miljøvernministeren for avgjørelse.

SKAGENESET
Flertallet i fylkesutvalget går inn for å godkjenne reguleringsplanen for industriområdet på Skageneset i Sund.

Vedtaket ble gjort mot stemmene til Ap, SV, V og Sp. Mindretallet mente at fylkeskommunen burde fremme innsigelse til reguleringsplanen av hensyn til automatisk fredede kulturminner i området.

Flertallet mener disse kulturminnene ikke blir direkte påvirket av planforslaget.

DØSCHERHOLMEN
Et enstemmig fylkesutvalg har vedtatt å komme med innsigelse til reguleringsplanen for Døscherholmen i Sund.

Planen skal gjøre om et eldre bygningsmiljø knyttet til fiske om til fritidsboliger, boliger, naust og havn. Fylkespolitikeren mener planforslaget er i strid med regionale interesser for vern av kulturminner og strandsonen.

Dersom innsigelsen fra fylket blir stående, må planen gå til mekling og eventuelt sendes over til miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) for endelig avklaring.

BER OM FLERE ELEVPLASSER
Fylkesutvalget ber kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) om å øke elevtallet ved Krokeidesenteret og Hop videregående skole på Askøy på nytt.

Begge er godkjente som videregående skoler for personer med funksjonshemminger.

Vedtaket ble gjort mot stemmene til Ap og SV.

«Fylkesutvalet ber om at departementet ikkje handsamar alle typar friskular etter same strenge fortolking. Fylkesutvalet i Hordaland meiner at det må vera skilnad på friskular utan bestemt formål, og dei to nemnde skulane, som har ein heilt klar sosialpolitisk visjon», heter det vedtaket.

STØTTER MATFESTIVAL
Hordaland fylkesutvalg har bevilget 300 000 kroner til Bergen internasjonale matfestival i 2007.

Den summen kommer i tillegg til 200 000 kroner i fylkeskommunale bevilgninger som er gitt tidligere.

Festivalen skal samle de viktige matfestivalene Bønder i Byd’n, Sjømat for alle og Bergen Internasjonale Tørrfiskfestival i en ny,felles matfestival.

Aktuelle datoer for en samlet festival er enten 22.-24. august eller 22.-23. september.

NY TANNKLINIKK PÅ ÅRSTAD
Fylkesutvalet i Hordaland har godkjent oppstart av Årstad tannklinikk i Overlege Danielsens Hus på Årstadvollen.Fylkeskommunen skal leie lokaler av Universitetet i Bergen.

Kostnadsrammen for klinikken er 4,5 millioner kroner.

Med tiden skal fylket samlokalisere flere tannklinikker i en klinikk som skal ha lokaler i det planlagte odontologibygget.

Årstad tannklinikk skal være på plass i løpet av neste år. Den skal ha en størrelse på 320 kvadratmeter og får syv rom til å behandle pasienter.

Opprettelsen innebærer en samlokalisering av de nåværende offentlige tannlegekontorene på Slettebakken og Landås.

SENTER FOR UNGDOM
Fylkesrådmannen har fått i oppdrag av fylkesutvalget å utrede opprettelsen av et eget informasjonssenter for ungdom i Bergen.

Stedet skal være en plass hvor ungdom mellom 13 og 26 år kan få gratis hjelp og informasjon om ting de er opptatt av. Det kan være spørsmål om utdanning, jobb, kultur, fritid, utlandsopphold, helse, juss og økonomi.

Senteret skal kunne være åpent for å svare på alle slags spørsmål.