Debatten om tagging har rast etter at både Fløibanen og Bybanen i Bergen ble tagget ned. Nå raser Frp-politiker Per Sandberg mot fenomenet.

  • Nyheter

– Vi må ha en nulltoleranse for tagging. I Oslo har vi sett at det har blitt mer tagging generelt i byen etter at det ble oppført to såkalte taggevegger, sier han.

Han stiller seg svært kritisk til at Bergen vurderer å åpne for egne graffitivegger.

– Jeg setter et stort spørsmålstegn ved om Bergen vil få bukt med taggingen dersom det åpnes for egne steder hvor personer kan bedrive graffiti, sier han.

DYRT

Sandberg peker på at tagging er en stor utgift for kommunen, som kunne vært unngått dersom man innførte en nulltolleranse.

– Bare i Oslo bruker kommunen og det private næringslivet rundt 150 millioner kroner i året på å fjerne tagging på trikker, busser, jernbaneunderganger og bygninger, sier han.

Han tror også at dersom ungdom begynner med tagging, er det langt større sjanse for at de ender opp som hardere kriminelle.

– Jeg er ikke i tvil om at tagging, forsøpling og hærverk kan føre til at personer etter hvert begynner å bedrive langt mer alvorlig kriminalitet dersom det ikke slås ned på denne aktiviteten på et tidlig tidspunkt, sier han.

PARKVAKTER

FrP-politikeren tror at en løsning for å hindre tagging kan være å innføre vakter i parkene.

–Vi ønsker et mer synlig politi og ønsker å gjeninnføre ordningen med parkvakter. Altså personer som får et spesielt ansvar for å holde hver enkelt park ren og pen og fri for hærverk, som eksempelvis tagging.