Selskapet leverer sikkerhetstjenester til Bergen og Omland Havnevesen. Problemet for Rødt er at det G4S leverer sikkerhetsutstyr og tjenester til de israelske fengslene Ketziot og Megiddo i Israel og Ofer på Vestbredden.

Ifølge Rødt er det også problematisk at G4S er sikkerhetsleverandør til de israelske bosetningene Modi’in Illit, Ma’ale Adumim og Har Adar, som alle ligger på Vestbredden.

– Bosettingene på Vestbredden er folkerettsstridige og medfører undertrykking, fengsling, og drap av palestinere. Selskaper som tar oppdrag knyttet til slik virksomhet, driver langt utenfor grensen av etisk forsvarlig handel, sier Sofie Marhaug.

Hun ville ha bystyret med på å nekte havnevesenet og alle andre kommunal styrte virksomheter å kjøpe tjenester fra dette selskapet.

IKKE ENKELTTILFELLE

De andre opposisjonspartiene, anført av Venstre og Ap, ville vende saken i en litt mer prinsipiell retning.

– Jeg er helt enig med interpellanten i at Bergen kommune ikke skal inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten, men denne formen for saksbehandling blir helt feil. Først må kommunen ha en prinsipiell holdning og definere hvilke kriterier vi vil legge til grunn når vi kjøper tjenester av selskaper. Vi kan ikke ta slike ad hoc-beslutninger om å utelukke enkeltselskaper uten å ha en formening om hvilke kriterier som skal gjelde, mener Andersland.

Liv Røssland (Frp) mener på sin side at det blir helt feil at andre regler enn de som gjelder for regjeringen og staten skal gjelde for Bergen kommune.

Forslaget fra Rødt falt.

Høyre fremmet et alternativt forslag hvor det forutsettes at kommunens samfunnsansvar, herunder etisk handel og hensyn til menneskerettigheter, blir ivaretatt i den nye anskaffelsesstrategien som skal legges frem i april.