I Norges største privatskolekjede, Akademiet, har det lenge vært i trøbbel. Norske myndigheter har ment at eierne har brukt internhandel til å sikre ulovlig utbytte, i strid med privatskoleloven. Loven sier at privatskolene, som er fullfinansiert gjennom elevbetaling og tilskudd fra staten, må sørge for at pengene i sin helhet skal komme elevene til gode.

Nå har avisen Klassekampen vist hva en av eierne av Akademiet, Kjetil Eide, står for. Selv etter mye kritikk, har Eide gjennom flere år tatt 1000 kroner timen i konsulenthonorar for å grille pølser for elevene på den årlige 17-mai-feiringen til Akademiets fire skoler i Drammen. Jeg skal komme tilbake til det pølsevevet Eide kommer med som svar på sin grådighet. Skal bare først fortelle litt om Akademiet, som driver både videregående og grunnskoler flere steder i landet. Også her i Bergen, i Jonas Reins gate 4. Her i byen har også Akademiet tatt over Kolon privatskole, som tilbyr privatistkurs.

Les også

Hva er det de inne i Oslo vet, som alle vi andre ikke vet? 

Akademiet har vært i årelang konflikt med staten, der sistnevnte har hevdet at eierne har grabbet til seg altfor mye av kaken, på bekostning av elevene. Konflikten førte i fjor til et forlik som ikke kan tolkes på noen annen måte enn at Akademiets eiere innrømmet at de hadde hatt for mange sugerør ned i pengekassen.

I forliket aksepterte de nemlig å tilbakebetale ti millioner kroner. Forliket innebar også at staten sa fra seg retten til å sjekke om det hadde foregått noe ulovlig i årene 2015–19. Men i forliksavtalen het det også at myndighetene ikke skal være avskåret fra å kreve tilbakebetaling av statstilskudd for disse årene – hvis det skulle vise seg at det oppdages vesentlige nye forhold som er i strid med utbytteforbudet i loven.

Hvordan staten skulle oppdage mer grums når virksomheten fra 2015–19 ikke skulle granskes, skjønner jeg ikke. Ja, det forundrer meg at Kunnskapsdepartementet kan godta slike forlik. Men heldigvis har vi en fri presse i Norge.

Og i høst har Klassekampen gravd. Avisen avdekket at privatskolekjeden fortsatte med utstrakt internhandel i strid med loven også i de årene forliket la lokk på. Akademiet skal også ha brukt elevpenger og statlig støtte på reklamekampanjer for de kommersielle privatskolene.

Akademiets eiere har også fakturert skolene for den tid eierne har brukt på å svare på statlige tilsyn og tilbakebetalingskrav. Frekkere går det nesten ikke an å bli, spør du meg. Avisen har også vist at noen av Akademiets eiere ikke er ansatt ved skolene, men har leid seg selv ut til skolene for rundt tusen kroner timen.

Minst kostbar har kanskje konsulentvirksomheten som pølsegriller vært. Men eksempelet er så til de grader avslørende for hvordan privatskoleeierne opptrer. Og hvor kyniske de er i sin iver etter å håve inn på skattebetalernes og elevenes penger.

Som styreleder bestemte Kjetil Eide selv hvor og når det er behov for hans konsulenttjenester på Akademiets skoler, der han er en av fem eiere. Og han fant det helt naturlig at Akademiets skoler i Drammen trengte hans konsulenttjeneste som pølsegriller på flere av skolenes 17. mai-arrangementer.

For innsatsen som pølsegriller fakturerte han 1000 kroner timen, samtidig som lærerne ved skolen grillet gratis. Til Klassekampen forklarte Eide den gode grillebetalingen slik: «Det er riktig at det har vært fakturert for min deltakelse på 17. mai. Ettersom jeg ikke er ansatt ved skolen, er det naturlig at jeg fakturerer når jeg gjør arbeid på skolen.» På spørsmål om hvorfor lærerne ikke fikk betalt for pølsegrilling, svarte styrelederen: «De har fri 17. mai, og det er frivillig for dem å delta. De har en årslønn.»

Eide er enestyre i de fire Akademiet-skolene som har valgt å leie ham inn på 17. mai-festene. Det er med andre ord styreleder Kjetil Eide som avgjør om Kjetil Eide skal hyres inn, og hva skolene skal hyre konsulent Kjetil Eide inn til. Det er også Kjetil Eide som setter timeprisen, ifølge Klassekampen. Eide er blitt innleid som pølsegriller og annet gjennom sitt kommersielle selskap Bit for Bit AS.

Om Bit for Bit også tilbyr pølsetjenester for andre, har jeg ikke klart å finne ut av. Ei heller om Eide er god på grilling, eller om noen andre konsulenter kanskje hadde gjort jobben rimeligere. Ja, kanskje gratis, som lærerne har gjort i alle år.

Privatskoler, private barnehager og private tjenester i helsesektoren fikk først og fremst sin oppblomstring under blå regjeringer. Og kritikk om at det er galt at private skal tjene grovt på slik virksomhet, er hele tiden blitt møtt med at private er mer effektive og driver bedre enn det offentlige. Ja, enkelte politikere har nærmest beskrevet de private i barnehage-, skole- og helsesektoren som engler som kun driver for å være snille. Penger har aldri vært drivkraften, hevder de.

Historien om Akademiet er enda et eksempel på at så selvsagt ikke er tilfelle. Eiere av private barnehager, som flytter til Sveits for å lette på skattetrykket, er et annet.

Er det ikke på tide at staten tar ansvaret for alt det som i sin tid var og burde være et offentlig ansvar? Så unngår Norge at noen få luringer håver inn enorme beløp på det som bare skulle ha kommet barn, syke og gamle til gode.