Navneforsker Ivar Utne har sett litt på hva han tror navnetrendene vil bli for det kommende året. Han forteller at det er noen av navnene man har sett på topplistene i lengre tid som fremdeles vil ligge der.

– Lucas og Nora tror jeg fremdeles vil holde seg høyt oppe, men jeg er usikker på hvor høyt, forteller Utne.

Jentenavn

Jentenavnene han tror vil bli populære i 2016 er navn som Anna, Sofia, Ella og Olivia.

– Jeg har veldig stor tro på Anna, fordi det har en gammel tradisjon og det er det mange som liker. Dessuten er det i bruk i flere land, sier Utne.

Han forteller at både Anna og Sofia er navn man finner igjen i mange europeiske land, noe som påvirker den norske navnemoten. Han forteller at konsonanter som M, N og L er konsonanter som folk synes klinger veldig fint. I tillegg mener han at dobbeltvokaler er noe som blir mer og mer populært, for eksempel -ie som vi ser i Emilie og -ia i Sofia. 

– Jeg tror også Emilie vil bli populært, kanskje blant de fem vanligste. Emilie har dobbeltvokaler, i tillegg til både m og l, altså alt som skal til for å få et populært navn.

Gutter

– William har jeg stor tro på, og kan kanskje til og med slå ut Lucas. Jeg trodde kanskje det var på grunn av den engelske prinsen, men også her er alle kriterier til et populært navn nådd. Ulempen er at det er litt langt, forteller Utne.

Han forteller at Aksel er et navn som kan se ut til å bli blant de vanligste. Oliver er også et navn som Utne tenker vil komme høyt opp fordi det har en klang folk synes om. I tillegg har han stor tro på Filip/Philip som et navn som vil nå høyt i det kommende året.

– Isak lå på 12. plass i 2014, og i år kan det kanskje bli blant de 5 vanligste. I hvert fall blant de 10 vanligste. Bibelske navn er veldig inn nå, legger Utne til.

Gamle navn som er på vei opp:

En trend man ser er at det er oppsving i gamle tradisjonelle norske navn. Navn han trekker frem er blant annet Sigurd og Sverre til gutt og Solveig til jente.

– Olav er det fart i for tiden. I tillegg er det mer Nils nå enn før, sier Utne.

Av jentenavn man kan se en liten endring i er Nelly og Henny.

– Både Esther og Edel er også navn man kan se tendenser til å komme litt igjen, forteller Utne.

Av gamle tyske navn trekker han spesielt frem Ulrik og Ulrikke, og legger til at disse også er typisk i Bergen. Ellers er Albert, Herman og Ludvig også fine, gamle tyske navn som man kan se nye tendenser til.