PR-bransjen har et PR-problem

Av

Åpenhet og ærlighet trumfer hva og hvem man har jobbet for. Gir vi noen yrkesgrupper yrkesforbud i politikken, får vi et svakere demokrati.