Den 75 år gamle fangeleiren i Arna, som i dag brukes som krigsmuseum, fikk overrakt prisen mandag ettermiddag.

– Espeland fangeleir er en viktig påminnelse på hvor sårbart det liberale demokratiet vårt egentlig er. Vi behøver dessverre ikke reise langt for å finne eksempler på at ekstreme holdninger igjen er på fremmarsj i Europa. De dyktige folkene bak Espeland fangeleir fortjener ros for det arbeidet de gjør for at vi ikke skal glemme, sier kulturbyråd Julie Andersland (V).

Dugnadsinnsats

Begrunnelsen for tildelingen er at leiren er den eneste bevarte fangeleiren etter nazistene i Norge. Ifølge Andersland er den også en av de best bevarte i Europa.

Under krigen ble motstandsfolk internert i leiren, mens i årene etter krigen var det soningssted for landsvikere. I 2014 ble stedet fredet og en stiftelse tok over året etter.

Siden har det vært lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å ta vare på bygningsmassen. Leiren brukes aktivt i kunnskapsformidling om andre verdenskrig.

Pengegave

«For sin iherdige innsats både med å ta vare på de historiske bygningene, utvikle utstillinger og opplæringsprosjekter, samt arbeidet for å videreutvikle stedet til et kompetansesenter for menneskerettigheter og fredsarbeid, ønsker Bergen kommune å tildele kulturvernprisen 2019 til Stiftelsen Espeland fangeleir.» heter det i begrunnelsen.

I tillegg til heder og ære, får fangeleiren 50.000 kroner.