Har brukt tvang mot flere pasienter i år

Til tross for at målet er mindre tvangsbruk i psykiatrien, er det hittil i år flere pasienter ved Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen som har opplevd bruk av tvang enn i fjor.