Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, hevder ovenfor BA at det ikke er politiske, eller økonomiske årsaker til situasjonen på Ytrebygda skole, men at det er snakk om et rekrutteringsproblem. Ljosland henviser derfor BA til direktør for Etat for barn og familie, Marianne Kildedal.

– Noen helsesøstre har gått over i nye stillinger og noen er langtidssykemeldte. Dette har ført til at vi ikke har kunnet opprettholde helsesøstertilbudet slik vi har ønsket, forklarer Kildedal.

– Hva gjøres for å løse situasjonen?

– Vi har lyst ut stillinger uten å få tilstrekkelig antall søkere til å fylle disse. Vi vil lyse ut på nytt og håper at det vil være flere søkere nå til sommeren som flere går mot ferdig utdanning.

Ikke før til høsten

Grunnet stort behov, ble helsesøstertjenesten ved Ytrebygda skole økt fra to til tre dager i uken fra og med august 2017. Det tilbudet gjeninsettes ikke med det første.

– Fra fredag får Ytrebygda skole en helsesøster en gang i uken. Vi jobber med å få på plass et fullverdig helsesøstertilbud på skolen så raskt som mulig. Ettersom det er kort tid igjen av skoleåret og det tar noe tid å rekruttere, håper vi å ha på plass et fullverdig tilbud fra høsten av, sier Kildedal og legger til:

– Det er vanskelig å rekruttere nok helsesøstre for tiden. I denne situasjonen har vi nå omfordelt ressursene i området slik at ingen blir helt uten helsesøster.

På spørsmål om hva direktøren synes om at elevene ved Ytrebygda skole valgte å streike tirsdag 8. mai, sier Kildedal følgende:

– Vi synes det er flott at elevene viser at de er opptatt av skolehelsetjenesten og at helsesøster er viktig for dem. Vi er helt enig med dem og skolen i at dette er en veldig viktig tjeneste.

Ikke godt nok 

Sunniva Andresdottir Vik er Ytrebygda skoles representant i Ungdommens bystyre. Hun er langt fra fornøyd med svaret fra kommunen.

– Det er absolutt ikke godt nok. Vi trenger en helsesøster som er mer til stedet nå, sier hun bestemt.

Sanne Torsvik er fylkesleder i Hordaland for Elevorganisasjonen. Sammen med andre styremedlemmer var hun til stedet for å støtte ungdomsskoleelevene.

– Helsesøster driver viktig forebyggende arbeid for elevers helse og bekjemper frafall i skolen. Det er helt uakseptabelt at elevene har vært uten et tilbud for helsesøster i nå snart to måneder. Det at de nå får tilbud om en gang i uken fra fredag av, er heller ikke godt nok.

Fylkeslederen påpeker at mange nå er ekstra sårbare. 

– Spesielt for 10.-klassingene er dette en tid med mange forandringer. De skal inn i sin første eksamensperiode noensinne og til høsten skal de begynne på videregående skole. Slike forandringer generere mange følelser og da er det ekstra viktig at de har noen de kan snakke med.

Styremedlem i Elevorganisasjonen, Camilla Fauskanger, reagerer på kommunens forklaring om for få kompetente søkere.

– Hvis de ikke klarer å få kompetente nok folk til å søke på stillingen som skolehelsesøster, så må de gjøre jobben mer attraktiv, sier hun og mener stillingsprosenten for skolehelsesøster burde vært høyere:

– Vi i Elevorganisasjonen jobber for å få helsesøster til skolen i full stilling. Tre dager er ikke nok for å fylle elevenes behov, og langt ifra en, sier Fauskanger.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Over 100 streiker

Vik har ikke eksakt tall, men estimerer at rundt 100 elever var borte fra skolen i dag i protest.

– Det er rundt 100 elever som ikke har møtt opp i dag, sier hun og understreker at streiken kun var for én dag.

Rektor Hjørdis Østerbø kan heller ikke si noe eksakt om streikens omfang, men synes det hele har gått greit for seg.

– Det har ikke vært noen store oppstander og de har aksjonert rolig på skoleplassen, sier hun.

Rektor presiserer at hun ikke støtter måten elevene kjempet for ved å gå ut i streik, men at hun er enig med dem i selve saken.

– Den siste informasjonen jeg har fått er at det vil bli helsesøster på skolen kun hver fredag frem til i høst. Det mener jeg er uansvarlig ettersom elevene har behov for en helsesøster som er mer tilgjengelig, sier Østerbø.

For få helsesøstre

Ifølge Sykepleierforbundet utdannes det for få helsesøstre.

– Utdanningskapasiteten har ikke økt i takt med satsingen på helsesøstre. Tall fra 2014 viste at det manglet rundt 400 helsesøstre på landsbasis, og det tallet tror jeg er enda høyere nå, sier leder for lokalgruppen av helsesøstre i Hordaland, Jorunn Lokøy og oppfordrer til tiltak:

– Det må opprettes flere studieplasser for helsesøstre. 

Førstelektor ved Høgskolen på Vestlandet, Ragnhild Sollesnes, forteller at det er flere år siden sist antall studieplasser ble oppjustert:

– I 2010 økte vi fra 20 til 30 studieplasser for helsesøsterstudenter, sier hun og presiserer at det er stor kamp om plassene:

– Vi har sett en økning i antall søkere. For det kommende skoleåret har vi 376 søkere til 30 studieplasser.

Ny problemstilling

Sollesnes forteller at antall studieplasser avhenger av flere faktorer og instanser.

– Tidligere var det vanskelig for nyutdannede helsesøstre å få jobb, men vi ser nå at trenden har snudd. Vi må da vurdere om det skal opprettes flere studieplasser. Dette må i så fall være i samråd med Kunnskapsdepartementet og kommunen for at vi skal ha økonomiske midler og nok praksisplasser.

Hun berømmer engasjementet ved Ytrebygda skole.

– Det er flott at elevene engasjerer seg slik og reagerer på mangel på helsesøster. Det vitner om at tilbudet på skolen har vært godt, og er noe elevene savner og trenger.  

Etatsdirektør Marianne Kildedal svarer følgende da BA spør om det bør opprettes flere studieplasser for helsesøstre:

— Det er en relativt ny problemstilling at vi har utfordringer med å rekruttere helsesøstre. Vi må selvsagt vurdere å ta dette opp dersom det viser seg å være en utfordring fremover.