Carte Blanche har mottatt 37 søknader til stillingen som teatersjef i dansekompaniet i Bergen.

Hele 29 av søkerne har base utenfor Norge. Av de norske søkerne, er koreografen Hooman Sharifi det mest kjente navnet. Også en tidligere danser i ensemblet, Henriette Slorer Jacobsen, har søkt. En intern kandidat er prøveleder Annabelle Bonnéry.

Det er 7 kvinner og 30 menn blant søkerne, som er bosatt i 13 ulike land. Åtte av søkerne er bosatt i Norge.Søkerne befinner seg i aldersgruppen 31 til 56 år.