Bellas luksusvilla

Artikkelen er over 15 år gammel

Festspilldirektør Bergljot Jonsdottir bor gratis i dette huset til 4,2 millioner kroner på Kalfaret. Samtidig har Festspillene økt utgiftene med ti millioner kroner.

DEL

I gårsdagens BT ble Bella kraftig kritisert for sin lederstil. Åtte ansatte har sluttet i hennes ledertid. Og to i staben er sykemeldt på ubestemt tid. Grunnen skal være hennes problematiske lederstil.

Festspilldirektøren nektet å snakke med pressen i går. Styreformann Jannik Lindbæk mener Bella er tøff, men at resultatene til Festspillene viser at hun er rett dame på rett sted.

Men er virkeligheten så rosenrød? En titt på regnskapstallene for 2001 og 2002 viser en helt annen hverdag.

På ett år økte utgiftene til Festspillene fra 26 millioner kroner til 36 millioner kroner. Bare lønnskostnadene økte med 2,3 millioner kroner. Utgiftene til administrasjonen spiser opp 33 prosent av totalbudsjettet.

GAVER

I 1997 hadde Festspillene fem ansatte. Seks år senere er elleve personer på lønningslisten på full tid. Samtidig har billettsalget stagnert. Og fondsmidlene er redusert fra 6,3 millioner til 5 millioner kroner.

I 2000 gikk Festspillene på et rekordunderskudd. 1,9 millioner kroner ble da tappet fra reservefondet.

I 2001 var underskuddet 308 000 kroner, mens overskuddet i fjor var på 44 000 kroner. Man håper at årets Festspill vil gå i balanse.

Grunnen til at tallene ikke er verre, er gaven fra det offentlige i fjor, i forbindelse med Festspillene 50 års jubileum. Da økte tilskuddet fra stat, fylke og kommune med seks millioner kroner. De offentlige midlene dekker nå halvparten av totalbudsjettet på 36 millioner.

Resten kommer fra private sponsorer, 7,6 millioner kroner, og billettinntekter, 6,8 millioner kroner.

Bergljot Jonsdottir er heller ingen billig dame for Festspillene. Hun har i fjor en grunnlønn på 870 000 kroner. I tillegg bor hun gratis i Festspillenes nyinnkjøpte hus på Kalfaret til 4,2 millioner kroner. Her skal det i tillegg pusses opp for 800 000 kroner. Bella har også fri bil.

Hvilke lønnsbetingelser hun krevde da hun ble fast ansatt i fjor, er ikke offentlige.

I 2002 hadde hun 67 reisedøgn. Totalt ble det reist for 900 000 kroner av administrasjonen, til alle verdenshjørner. Dette er betydelig mer enn hva andre festivalen bruker på reisevirksomhet. For eksempel har MoldeJazz et reisebudsjett på om lag 120 000 kroner.

SAS er sponsor og ordner rabatter. Og huset i Kalfaret ble kjøpt for salgssummen fra Bellas forrige hus i Knattenveien 12. Men som kunstnerisk leder nyter hun svært gode betingelser.

NEDGANG

Styreformann snakker varmt om de gode resultatene i Bellas regjeringstid, siden hun ble ansatt i 1996. Tallene viser en annen virkelighet.

I 1995, året før hun ble ansatt, solgte Festspillene 36 000 billetter. Plusset på med fire tusen gratisbilletter, er det offisielle tallet 40 000. Billettinntektene var da rundt 6,7 millioner kroner, altså på dagens tallnivå.

I fjor solgte Festspillene «kun» 24 000 billetter. Mens antall gratisbilletter var rekordhøyt, rundt 7000. Det offisielle tallet endte derfor på over 31 000. I praksis har Festspillene derfor solgt 12 000 færre billetter i 2002 enn de gjorde i 1995.

I følge TV 2 har i årene 2000 - 2002 fribilletter blitt inkludert i antall solgte billetter i Festspillenes årsrapporter, i strid med retningslinjene.

I antall solgte billetter blir dermed Festspillene i Bergen den nest minste av festivalene på statsbudsjettet. Likevel er Festspillene den festivalen som får mest støtte, med 11 millioner kroner i statsstøtte i 2003.

Festspillene i Nord-Norge får til sammenling 6,7 millioner kroner, Olavsfestdagene i Trondheim 4,7 millioner og Moldejazz 2,4 millioner.

ØKTE UTGIFTER

I fjor økte også de kunstneriske utgiftene med seks millioner kroner, fra 17 til 23 millioner kroner.

Hver solgte billett er derfor sponset med godt over tusen kroner av det offentlige og sponsorer.

Festspillene har i sine statutter at de er en «non profit» stiftelse hvis formål er å produsere kunstneriske arrangement på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dessuten tilbyr de årlig et stort antall gratisarrangement utendørs som til tider er kostnadskrevende.

I styrets årsberetning for 2002 står det at arbeidsmiljøet er godt. De neste dagene vil vise om så er tilfelle.

Artikkeltags