Ikke nok med det: I IFLA International Marketing Award har UBs videopresentasjon stukket av med tredjeplass – i konkurranse med bibliotek fra hele verden.

SE VIDEOEN UNDER SAKEN

– Ettersom vi ikke har råd til skuespillere, så måtte vi benytte egne krefter her også. Tilvekstsjef Ole Gunnar Evensen fikk oppgaven med å presentere biblioteket, forteller seniorkonsulent Svein Arne Selvik ved Universitetsbiblioteket i Bergen til Kampanje.

VIL NÅ FOLK FLEST: Hensikten med filmen har vært å øke kjennskapen til Universitetsbiblioteket. Målgruppen er ikke bare studenter. Håpet er at PR-filmen kan nå ut til folk flest.

– Mange vet for eksempel ikke at det er mulig å søke etter historiske bilder, eller lese gamle aviser hos oss.

– Målet vårt var at vi skulle lage en profesjonell produksjon til en overkommelig kostnad, ettersom vi har meget begrensede økonomiske ressurser til markedsføringstiltak, sier Selvik til nettstedet.

Filmen ble laget i samarbeid med Institutt for informasjons – og medievitenskap. Biblioteket hyrte to sisteårsstudenter, Stian Hafstad og Jade Aksnes, til å utføre jobben.

Teknisk utstyr til filming og redigering ble utlånt vederlagsfritt fra instituttet, forteller Selvik til Kampanje.

Det er første gangen et bibliotek i Norden vinner en utmerkelse i denne globale konkurransen. Kun et bibliotek fra India og et fra USA kom foran i priskøen.