Også den nordkoreanske versjonen av Alexander Rybaks «Fairytale», og et hel-koreansk innslag med tradisjonelle trommer fra regionen, fremført av ensemblets yngstemann og storsjarmør, endte med trampeklapp fra jevnaldrende bergenselever i alderen 11–14 år.

Nordkoreanerne er i Bergen i forbindelse med kunstneren Morten Traavik konsertforestilling «Kardemomyang», som skal vises under Festspillene. Musikkelevene kommer fra Kum Song Middle School no. 1 i Nord-Korea. De tilbragte dagen i går ved Skranevatnet skole i Fana.

Besøket fra Nord-Korea har i forkant av forestillingene blant annet vært kritisert fra tankesmien Civita, som har gitt uttrykk for at mulighetene for virkelig kulturutveksling er begrenset. Uansett var det ingen tvil om at de Nord-koreanske utøvernes musikalitet kommuniserte helt ubesværet med bergensungdommene.

LUKKET LAND

Elevrådsrepresentantene ved skolen fikk ekstra tid med de Nord-koreanske jevnaldrende. BA fikk noen kommentarer til de norske elevene og de nordkoreanske sine inntrykk av hverandre etter forestillingen i går.

– Det vi har hørt om Nord-Korea fra tidligere, er at det er et lukket land slik at det er vanskelig å reise inn og ut fra landet. Og så har vi hørt at skolesystemet er en del strengere enn vårt, sier de bergenske elevene til BA.

De nordkoreanske elevene har vært i Norge i fem dager, og de har også opplevd norsk 17. mai-feiring i Bergen. De snakker via tolk, og gir kun korte kommentarer.

– Vi er selv et eksempel på at det går an å reise til og fra Nord-Korea. Læreren vår har vær ni ganger i utlandet med forskjellige elever, og for noen av elevene er det andre og tredje gang vi er i utlandet. Vi opplever at vi har et sterkt samhold i landet vårt, sier gruppen av musikkelever til BA etter forestillingen.

De svarer ikke konkret på hvilke inntrykk av norsk livsstil de vil ta med seg tilbake til Nord-Korea.

– Vi synes alle har vært hyggelige her, og for oss er det også spesielt å være ved sjøen. Men utenom forestillingene er vi her mest på ferie, og det begrenser hvor mye inntrykk vi får av det norske levesettet, sier musikkelevene til BA via tolk.

En del av kritikken fra Civita har vært at muligheten for reel kulturutveksling er begrenset, siden de kulturelle ambassadørene vil ha liten anledning til å viderebringe informasjon om vestlig styringsform og livsstil.

– BARN ER MOTTAKELIGE

Rektor Arne Larsen ved Skranevatnet skole har til tross for dette tro på den formen for kulturutveksling som ligger i møtet mellom norske og nordkoreanske elever.

– Jeg tenker at et slikt møte er i seg selv positivt. At to ulike folkegrupper har et mellommenneskelig møte ser jeg som en form for kulturelt diplomati, sier Skranevatnet-rektoren til BA.

– En av innvendingene har vært at disse barna uansett opplever sterke begrensninger på hva de får formidle når de kommer hjem igjen?

– Det er vanskelig å vite, men jeg opplever at barn er mer mottakelige for nye ideer enn det voksne er, og da kan muligens et kulturmøte som dette bli en spire til noe mer.

– Da de bergenske elevene ble spurt hva de assosierte med Nord-Korea i sted, var det ingen som nevnte at landet er et diktatur. Handler det om høflighet ovenfor gjestene, eller noe annet?

– Det er nok tilfeldig at det ikke ble nevnt akkurat da, for jeg vet at det har vært fremme ved andre anledninger i løpet av dagen.

Femte 5. trinn på skolen har jobbet mye med tema omkring styringsformer, og de tok opp både ytringsfrihet og religionsfrihet. Vi hadde ingen «ikke-temaer» i løpet av dagen, og det var heller ingen i det nordkoreanske følget som forsøkte å hindre at dette ble tatt opp, forsikrer rektoren.