Byrådet følger Kunstveggen.nos anbefaling om å bevare ti Dolk-verker i Bergen, melder NRK. De har bevilget 50 000 kroner til innrammingen av gatekunsten.

– Disse glassplatene vil kun bli satt opp dersom huseier tillater det. Vi vil gå i dialog med huseier, sier byrådsleder Monica Mæland til BA. Tidligere har kommunen rammet inn Dolk-verket på Utekontaktens hus ved Bystasjonen.

– Er det ikke et problem å verne noe som ikke er tillatt?

– Så lenge huseier mener det er greit, mener vi det er greit. Bakgrunnen for at Dolks verk i Strømgaten ble vernet, var at Statens Vegvesen malte over flere Banksy - og Dolk-verk.

Byrådet ønsker å ta vare på Dolks gatekunstverker slik at flere kan se hvor den internasjonalt anerkjente og populære kunstneren startet sin virksomhet. Dolk solgte nylig verker for flere millioner kroner til flere utenlandske kjøpere på utstillingen på Galleri s.e.

POSITIV

– Det som Dolk gjør, er kunst. Jeg er ikke fanatisk. Hvis jeg hadde fått Dolk på veggen, hadde ikke det vært negativt, synes Roger Iversen. Han har kjempet mot illegal tagging og graffiti rundt Sentralbadet i flere år, og opplevd å få dører og laftevegger oversprayet.

– Det jeg synes er trist, er hvis hus blir tilgriset. Man bør jo ha en viss kontroll, mener Iversen.

– Tagging er noe helt annet enn gatekunst. Problemet med lovlige vegger er at det er veldig lett at taggingen sprer seg.

Han mener de som lager gatekunst bør gjøre det fornuftig og plassere det fint.

ALLEREDE INNRAMMET

I Skottegaten har det allerede kommet opp glass rundt Dolk-verket «Carcrush». Christian Hundevadt fra Kunstveggen.no er ikke imponert over måten det er gjort på, limt innpå motivet.

– Det der blir helt feil. Jeg håper Bergen kommune vil gjøre det mer skikkelig, utbryter han.

– Hvis huseier selv har valgt å verne det, betyr det jo at vedkommende har satt pris på Dolk og synes det tilfører bygget noe. Vi mener at fremtidens generasjoner skal få ha gleden av å se Dolks gatekunst. Verkene bør vernes mot hærverk og vær og vind, sier Hundevadt.

– Hvis interessen for Dolk fortsetter å stige, vil jo verkene i Bergens gater ha en kulturell verdi.

På Kunstveggen.no har det kommet mest positive reaksjoner på bevaring av Dolks gatekunst. Men en kritisk stemme mener at gatekunsten bør være i opposisjon, ikke en del av det etablerte.

– Dolks verker har tjent sin funksjon. Når gatekunstnere sprayer på vegger i det offentlige rom, frasier de seg eiendomsretten til verket. Idéen er at flest mulig skal se det. Når det forvitrer og tagges ned, mener vi at det bør bevares, understreker Christian Hundevadt.

Selv er Dolk usikker på om det er en god idé å ramme inn gatekunsten hans med plexiglass.

– Det blir holdt kunstig i live. Men det vil dø på en eller annen måte uansett, sier han til NRK.