Sjøforsvarets musikkorps i Bergen står nok en gang i fare for å bli flyttet eller lagt ned. Det synes de ansatte er slitsomt å måtte forholde seg til.
Eirik Hagesæter

Spennende tider for Sjøforsvarets musikkorps

– Vi spiller som vanlig. Vi kan ikke bare legge oss ned, sier Astrid Marie Eek.
Av
Publisert