Direktør Bernt-Håvard Øyen tenker høyt om det å måtte betale for å se bak fasaden. Over hodet hans befinner seg ett av Bryggens digitale apparater som teller forbipasserende.

Apparatene sender mange positive signaler til Stiftelsen Bryggen, men skaper og en del bekymringer.

Byr på utfordringer

– På grunn av istandsetting av Bredsgården 1-2a har vi bare hatt én av tre tellere i passasjene i drift etter mars, slik at vi må bygge samlet besøkstall passasjene Bryggen på et estimat, opplyser Øyen.

– Veksten inneværende år føyer seg inn i den tendens vi har sett siden 2010. På den ene side er veksten gledelig for Bryggen og Bergen som reisemål. På den annen side representerer besøket, som er konsentrert i mai-oktober, en betydelig utfordring for et Verdensarvsted som Bryggen. Tenker da på slitasje, mer boss, trengsel etc.

I 2005 passerte 837 054 personer ved tellepunktene. I 2010 var dette vokst til 938 957 personer – og millionen ble passert året etter.

I 2015 stoppet tellingen på 1 384 637, mens estimatet for 2016 ble til slutt 1 459 000.

Nesten en dobling i antallet passeringer siden starten i 2004, vekker bekymring.

Øyen peker på at turismen bærer med seg en del utfordringer, slitasje og ulemper som noen må håndtere.

– For så vidt greit å ha store vyer og tanker om at en vekst er bra for Bergen. Men noen må håndtere denne veksten, stille toaletter til rådighet, tømme bosset – og bytte ut i passasjene, når det der blir slitt. Disse ulempene er det vi som aktører som må ta oss av.

Den store konsentrasjonen av besøkende i sommermånedene, med rundt 30 000 besøkende på én dag, vekker en del uro hos Øyen. Ikke minst sikkerheten som da må ivaretas, når folk går i kø.

Vurderes fortløpende

På spørsmål om man seriøst har vurdert en avgiftsinnføring, svarer han:

– Det har vi – og det diskuterer vi fortløpende. Og vi er faktisk nødt til å ta en slik vurdering, hvis det blir for stor trafikk. Hvis denne veksten fortsetter, er vi bare nødt til å ta grep!

Øyen understreker at han ser en del utfordringer ved å gjøre det.

– Blant mange blir jo Bryggen sett på som et sted hvor alle skal ha fri tilkomst, og da vil jo en slik stenging være dramatisk. Men med turisttrafikken i bakhodet, er vi bare nødt til å tenke på det.

Om tanken fra Stiftelsen Bryggen slår rot, er det likevel et stykke vei å gå.

– Det er nok en prosess som må til. Mange av gårdene har private eiere, og også passasjene er i privat eie. Rettigheten ved å kunne gå her i dag, er noe en må ha i betraktning. Nei, det er nok ikke gjort over natten å innføre betaling.