Konstituerer ny økonomisjef

Regnskapssjef Bjørg Bjørsvik konstitueres som økonomisjef på DNS når Bente Hartvedt Ringstad gir seg i slutten av måneden.