– Et bandnavn skal fenge

Av 92 bandnavn som spiller på Vill Vill Vest, har vi sett nærmere på de villeste; Tacobitch, Hudkreft, og Mindre Begavet er bare begynnelsen.