Nabolags-festene

Gjengene på Dragefjellet og Knøsetoppen er klare for å ta imot mennesker fra alle byens deler, til tross for litt skranting på den økonomiske siden.