Bergenseren har spilt Kaptein Sabeltann i ti år: - Et evig tokt

Skuespiller Kyrre Haugen Sydness er ikke bare høyaktuell i Kjuttaviga.