Vossa Jazz-Trude: – Satser alltid på kvalitet

Det går mot rekordår for Vossa Jazz, selv om det ikke er fokuset for festivalsjefen.