Gir seg etter 25 år

– Jeg føler jeg at har oppnådd det jeg ville og vil overlate plassen min til yngre krefter.