Tente umiddelbart på teaterstykke

Etter å ha lest manus én gang, ringte Yngve Seterås til Knut Elvik og insisterte på å få sette opp stykket.