Det kan bli mer Ferieklubben

– Nå har vi laget en infrastruktur for Ferieklubben, så vi kan like godt gjøre det igjen.