Frank Nes til politikerne: – Slutt og snakk, gjør noe

Frank Nes vil at politikerne begynner å gjøre noe, slik at byen får den byarenaen den fortjener.