Askjell: – Jeg har alltid vært den «flinke kisen»

Askjell har produsert musikk for Sigrid og Aurora. Nå tar han steget ut av produsentrollen og inn i karrieren som soloartist.