Walkers manager tjente fett i fjor

Inntektene til Alan Walker-manager Gunnar Greve gjorde et solid hopp i fjor. Ifølge ligningstallene hadde han en inntekt på over 5,8 millioner kroner.