For sykkelsjef i Bergen kommune, Einar Johan Grieg, er det gøy å se at virksomheter – enten de er store eller små, tar utfordringene ved å tilrettelegge for jobbsyklister.

Sykkeldynamo-prosjektet

Det nye sykkelprosjektet i regi av Sykkelbyen Bergen er i gang. Sykkeldynamoene skal inspirere andre og hverandre til å tilrettelegge for sykling til og fra virksomheten og sammen ønsker vi å øke sykkelandelen i Bergen.

I Bergen har vi et mål om å øke andelen syklende innen 2020. At flere velger sykkelen fremfor bilen er bra for byen vi bor i. For å klare dette målet, og for at Bergen skal bli en bedre by å sykle i, trenger vi drahjelp fra private og offentlige alliansepartnere. Vi trenger en felles dugnad for å komme i mål med våre ambisjoner om å øke sykkelandelen i løpet av de neste årene. I arbeidet med å nå disse målene er byens store og små virksomheter sentrale. Derfor iverksetter vi nå prosjektet Sykkeldynamo.

Hva skal til for å bli Sykkeldynamo?

Å være en Sykkeldynamo skal være enkelt og givende. I hovedsak dreier det seg om å tilrettelegge for sykling til og fra virksomheten, og engasjere de ansatte og besøkende til å velge sykkel fremfor bil. Det kan være påmelding til Sykle-til-jobben-aksjonen, å sette opp nye sykkelstativer, ha interne konkurranser eller lignende. Målet er at flere tar sykkelen til og fra jobb, at de oppdager nye muligheter for sykling i Bergen, og at de vil inspirere venner og kjente til å gjøre det samme. Forhåpentligvis vil dere også motivere flere andre virksomheter til å øke «sin sykkelandel». Sammen kan vi få flere til å bruke Bergen som sykkelby.

Mål med prosjektet

..Synliggjøre hvordan arbeidsgivere i Bergen setter fokus på sykling til jobben

..Motivere flere til å øke «sin sykkelandel»

..Motivere private og offentlige arbeidsgivere i Bergen til å legge til rette for sykling til jobben

..Få flere ansatte i Bergens store og små virksomheter til å ta sykkelen til jobben fremfor bilen.

Ønsker du å bli en Sykkeldynamo? Ta gjerne kontakt med Einar Grieg for mer informasjon om hvordan du kan tilrettelegge for økt sykling.

Kilde: Sykkelbyen Bergen

Mandag var det Statens vegvesens byråkrater som fikk sin velfortjente honnør. 

Satset på sentrum og sykkel

– Snart går turen til Fylkesbygget – og rett over påske er det Haraldsplass.

Det var en stolt regionveisjef som fikk det synlige beviset på at ting gjøres riktig. Helge Eidsnes opplyser at sykkelsatsingen langt ifra var et innfall, da man ankom sentrum for halvannet år siden. Dette var planlagt.

Eidsnes peker på to viktige grunner til at man flyttet arbeidsplassene for 400.

– Én var å få en mer sentral beliggenhet slik at publikum kan nå oss ved enten gå, bruke buss eller sykkel.

Den andre var å få ned en altfor høy andel av bilbruk.

Eidsnes forteller om en bilandel blant de ansatte på 66 prosent, da man holdt hus i Fyllingsdalen.

– Her vi er nå, er det derimot ingen parkeringsplasser for ansatte. Bilandelen er nå nede i 18 prosent.

Og Eidsnes har enda flere positive tall.

– I Bergen er det tre prosent som sykler. En veldig lav andel sammenlignet med andre steder i landet. Da vi var i Fyllingsdalen hadde vi selv en andel på rundt fem prosent. Etter at vi kom inn her, har vi nå et gjennomsnitt på rundt 13 prosent. Sommerstid øker denne andelen til 15 prosent.

Veisjefen løfter gjerne frem det som er gjort for jobbsyklistene i kjelleren.

– De kommer rett inn i en garasje, hvor sykkelen står trygt, tørt – og det er lagt til rette for lading av elsykler. Det er og muligheter å spyle sykkelen – og det er også et lite sykkelverksted.

«Learning by doing»

Jobbsyklistene har dessuten egen garderobe/garderobeskap – og dusj.

Bortfall av parkeringsplasser førte naturlig til dette solide løftet blant jobbsyklistene. I tillegg viser Eidsnes til enda en vinn-vinn-situasjon.

– Vi bygger jo gang- og sykkelveier, og da trenger vi også økt kompetanse på det feltet. Det er jo noe som heter at den som har skoen på ... Med den solide økningen vi nå har i sykkelandelen, får vi jo gratis opplæring, om vi kan si det slik.

Eidsnes har imidlertid ingen tanker om å hvile på laurbærene, og har nye planer i ermet.

– Målet vårt er å øke enda mer. Vi har egne elsykler til bruk, og disse kan og lånes av våre ansatte på ettermiddager for å se om en slik kan være noe å satse på.

Kriteriene for å kunne bli en sykkeldynamo er nokså åpne.

– Et lite bakeri som legger forholdene til rette for syklister utenfor, eller et hotell som driver med utlånssykler, kan begge være kandidater. Viljen til å gjøre noe, er det som teller.