Når Svein Tore Solsvik senhøstes kaller inn til første møte med neste års kystkulturtreff i tankene, er det med et stort pluss i margen.

– Oppslutningen var overveldende, og det vi nå i etterkant av Torgdagen 2017 opplever, at folk allerede snakker om neste års er veldig gledelig. Og det er absolutt inspirerende for oss som jobber med dette.

Antallet er sterkt økende

Styrelederen i Torgdagen i Bergen hadde på selve dagen et problem som nesten må sies å være av kaliberet luksusproblem.

Å finne plass til alle tilreisende båter i alle mulige slags størrelser krever logistikk.

De var der nesten alle – disse kjente veteranbåtene «Midhordland», «Stavnes», «Stord 1» «Vestgar», «Atløy» og «Oster». Sist hjemvendte, «Sunnhordland» hadde tatt turen sammen med klenodiene «Faun» og «Wedøy».

Det som kanskje gledet aller mest, var antallet mindre båter – og spesielt alle færingene.

– Dette er tross alt båter med en ti ganger så lang historie som skøytene og kutterne. det at vi fikk til en kapproing på Vågen var utrolig kjekt.

Det å ta vare på kystens egne båter verdsettes på alle måter.

Det er helst tidligere fjordbåter det tenkes på, når det snakkes om veteranbåter. Ofte med større eller mindre dugnadsgjenger som jobber intens hele året.

Men det en kanskje ikke tenker over at i hver en vik rundt Bergen finnes en ihuga entusiast som på egen hånd vet å ta vare på et sjøens klenodie.

– Og sånt liker vi. Derfor har vi hvert år en kåring, hvor vi utroper «Den beste restaurerte båt» blant alle som drar inn Vågen på Torgdagen.

Styret for dagen hyrer inn ett par karer som må sies å være eksperter på vedlikehold av gamle båter, og som er i stand til å se hva godt utført håndverk er.

Dorry fra Austevoll

– Denne gangen var det Tor Østervold fra Torangsvåg i Austevoll som kan smykke seg med tittelen. Han får et synlig bevis i form av en plakett med tekst som kan monteres om bord. Dessuten fikk han en GPS.

– Har du gjort deg noen tanker om hvorfor det nå er en sterk stigende kurve, når det gjelder interesse for kulturvern også av mindre bruksbåter?

– Vanskelig å peke direkte på en spesiell grunn, mener Solsvik som selv har hånd om skøyten «Solsviken».

Han tror at Facebook og andre sosiale medier har virket positiv i og med at man er kommet tettere på hverandre, og kan utveksle tanker og gode råd.

– Og så er det veldig gledelig å se så mange interesserte byfolk gå kailangs. De spør og får svar.